Kultura chińska

Wydział

Wydział Socjologiczno-Historyczny

Jednostka prowadząca studia

Instytut Filozofii

Opłata za studia podyplomowe

2 200 zł

Liczba semestrów

2 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Podyplomowe studia „Kultura chińska” przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich i licencjackich.

Termin składania dokumentów

2018-10-08

Zasady rekrutacji

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest elektroniczna rejestracja w systemie IRK oraz złożenie kompletu dokumentów.

Limit przyjęć

25 osób

Adres

al. Rejtana 16c 35-959 Rzeszów

Telefon

17 872 1082

Kierownik studiów

dr Włodzimierz Zięba

Początek studiów

październik 2018 r.

Opis studiów

Zadaniem studiów podyplomowych jest przybliżyć słuchaczom specyfikę kultury chińskiej, a także pokazać relację Chin z innymi państwami ze szczególnym naciskiem na państwa Azji Wschodniej. W założeniu studium ma przygotowywać do projektowanych studiów I stopnia Chinese Culture and Development. Studium ma dać słuchaczom ogólny zarys, który po odpowiednim uzupełnieniu dawałby możliwości poszukiwania pracy w obszarach związanych z transferami kulturowymi Polski i Chin. Celem powołania studiów podyplomowych „Kultura chińska” jest umożliwienie osobom zainteresowanym szeroko rozumianą kulturą chińską widziana z dwóch perspektyw wewnętrznej (zajęcia prowadzone przez pracownika naukowego z Chin) i zewnętrznej poszerzenia swojej wiedzy i kompetencji kulturowych związanych z Chinami oraz zdobycia potrzebnego przygotowania teoretycznego dla prowadzenia odpowiedzialnej działalności animatora kultury.  Propozycja nasza szczególnie kierowana jest do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, wychowawców młodzieży, terapeutów, osób zajmujących się działalnością w sferze kul-tury, działalnością samorządową i polityczną, gospodarczą, a także tych, którzy dla podjęcia ta-kiej działalności pragną uzyskać konieczne i pożyteczne przygotowanie teoretyczne. Odbiorca-mi mogą być także osoby chcące rozszerzyć wiedzę z zakresu kultury chińskiej tym najnowszej, a także wszystkie osoby zainteresowane filozoficznymi i religijnymi podstawami Państwa środka.

Terminy zajęć

Sobota-niedziela co dwa tygodnie

Program studiów

1. Elementary chinese language

2. Religie uniwersalistyczne Azji

3. Myśli Wschodu a Filozofia Zachodu

4. Mediacje międzykulturowe

5. Dyplomacja i etykieta międzykulturowa

6. Etyka i aksjologia kultury

7. Komunikacja międzykulturowa

8.Introduction to chinese culture

9.Estetyka chińska

10.Kompleks państwa środka (polityka Chin w ostatnich 200 latach)

11.Charakterystyka społeczno-kulturowa współczesnych krajów Azji Wschodniej

12.Kinematografia chińska

 

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent studiów podyplomowych „Kultura chińska” uzyska potrzebne przygotowanie teore-tyczne dla prowadzenia odpowiedzialnej działalności animatora kultury. W obecnej sytuacji geopolitycznej Chiny stanowią kluczowego gracza na rynku gospodarczym a przez to i kulturo-wym. Studia z kultury chińskiej dają okazję do poznania specyfiki tamtejszej kultury. Zdobyte tu umiejętności oraz wiedza stanowić będą niezwykle pomocne narzędzia w prowadzeniu rozmai-tych przedsięwzięć społecznych oraz gospodarczo- biznesowych o rozmaitej skali z podmiotami chińskimi. Bez znajomości niuansów kulturowych, także mediacji międzykulturowych, podstaw dyplomacji i etykiety trudno liczyć na sukces biznesowy.

            Studia podyplomowe będą także wprawką dla potencjalnych studentów projektowanego przez Uniwersytet Rzeszowski i Guangdong Polytechnic Normal University (GPNU) kierunku „Chinese Culture and Social Development”, który będzie realizowany w formule „2+2” – dwa pierwsze lata w Uniwersytecie Rzeszowskim – dwa kolejne w Chinach.

Osoba do kontaktu

mgr Natalia Gryń-Popek

Punkty ECTS

30

Wymagane dokumenty

podanie (na druku uczelni)

odpis dyplomy ukończenia studiów wyższych

kopia dowodu osobistego (potwierdzona przez uczelnię lub w miejscu pracy)

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl