Studia podyplomowe

Prowadzenie Zespołów Tanecznych – taniec towarzyski

Wydział

Wydział Muzyki

Jednostka prowadząca studia

Wydział Muzyki

Opłata za studia podyplomowe

3 600 zł

Liczba semestrów

2 semestry

Język wykładowy

polski

Termin składania dokumentów

Do końca września

Zasady rekrutacji

Warunkiem przyjęcia kandydatów na studia podyplomowe jest:

 1. Dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich.
 2. Złożenie formularza zgłoszeniowego.
 3. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do wysiłku fizycznego.

Rozmowa kwalifikacyjna stwierdzająca stan zaawansowania tanecznego kandydata, uzdolnienia muzyczno-ruchowe i motywacje do podjęcia studiów podyplomowych.

Limit przyjęć

30 osób

Adres

ul. Dąbrowskiego 83, 35-083 Rzeszów

Telefon

(17) 872 18 76, tel. kom. 662 208 038 (Kierownik Studiów)

Kierownik studiów

mgr Romuald Kalinowski

Początek studiów

Październik

Opis studiów

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I stopnia, II stopnia i studiów jednolitych magisterskich. Adresowane są do wszystkich osób, które chcą uzyskać umiejętności teoretyczne i praktyczne w zakresie prowadzenia zespołów tanecznych – taniec towarzyski.

Terminy zajęć

System zjazdów sobotnio-niedzielnych – przeciętnie dwa razy w miesiącu

Program studiów

Program nauczania uwzględnia szeroki zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny tańca. Obejmuje on trzy główne bloki tematyczne o łącznej liczbie 300 godzin lekcyjnych.

Zajęcia taneczne prowadzone są od podstaw.

Wykaz przedmiotów

Przedmioty ogólne:

 • Wybrane zagadnienia z psychologii, pedagogiki i socjologii
 • Zarządzanie i marketing w kulturze
 • Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i biomechaniki człowieka
 • Wiadomości o muzyce
 • Muzyka rozrywkowa

Przedmioty specjalistyczne

 • Tańce standardowe z metodyką nauczania (walc wiedeński, walc angielski, tango, fokstrot, quicstep)
 • Tańce latynoamerykańskie z metodyką nauczania (cha cha, samba, rumba, jive, passo doble)
 • Technika tańca klasycznego z metodyką nauczania
 • Technika tańca jazzowego z metodyką nauczania
 • Polskie tańce narodowe z metodyką nauczania
 • Polskie tańce narodowe w formie towarzyskiej
 • Metodyka pracy z zespołem tanecznym
 • Metodyka nauczania Światowego Programu Tańca
 • Zespołowe formy tańca towarzyskiego
 • Kompozycja tańca
 • Historia tańca i baletu

Przedmioty uzupełniające

 • Salsa z metodyką nauczania
 • Nowe formy taneczne z metodyką nauczania

Przedmioty kierunkowe realizowane będą przez wybitnej klasy specjalistów z dziedziny tańca towarzyskiego: sędziego międzynarodowego mgra Romana Pawelca z Radomia i sędziego Kat. I mgra Łukasza Pawlaka z Lublina – trenerów, instruktorów tańca, mistrzów Polski w zawodowych i amatorskich parach tanecznych w tańcach standardowych i latynoamerykańskich.
Przedmioty uzupełniające prowadzone będą przez choreografów o najwyższych kwalifikacjach i osiągnięciach zawodowych oraz przez pracowników naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwenci studiów posiadają uprawenienia do:

 1. sprawnego i twórczego wykonywania zawodu instruktora tańca towarzyskiego
 2. prowadzenia amatorskich par i formacji tanecznych
 3. prowadzenia zajęć tanecznych w szkole i wszelkiego rodzaju instytucjach kulturalno-oświatowych.

Po obronie pracy dyplomowej absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Osoba do kontaktu

mgr Romuald Kalinowski, dr Jadwiga Bär

Punkty ECTS

60

Wymagane dokumenty

 1. Dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich.
 2. Formularz zgłoszeniowy.

Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do wysiłku fizycznego.

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Rekrutacji i Toku Studiów
mgr Monika Pawlica
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: mpawlica@ur.edu.pl