Prowadzenie Zespołów Tanecznych – taniec towarzyski

Wydział

Wydział Muzyki

Jednostka prowadząca studia

Wydział Muzyki

Opłata za studia podyplomowe

3 600 zł + 30zł za świadectwo

Liczba semestrów

2 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

brak

Termin składania dokumentów

Od września 2018 do uzyskania min. liczby kandydatów

Zasady rekrutacji

Rejestracja elektroniczna,

Rozmowa kwalifikacyjna.

Limit przyjęć

30 osób

Adres

ul. Dąbrowskiego 83, 35-083 Rzeszów

Telefon

662208038 lub 507805057

Kierownik studiów

mgr Romuald Kalinowski

Początek studiów

Po zgłoszeniu min. 22 kandydatów

Opis studiów

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I stopnia, II stopnia i studiów jednolitych magisterskich. Adresowane są do wszystkich osób, które chcą uzyskać umiejętności teoretyczne i praktyczne w zakresie prowadzenia zespołów tanecznych – taniec towarzyski.

Terminy zajęć

sobota, niedziela (dwa razy w miesiącu)

Program studiów

Program nauczania uwzględnia szeroki zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny tańca. Obejmuje on trzy główne bloki tematyczne o łącznej liczbie 300 godzin lekcyjnych. Zajęcia taneczne prowadzone są od podstaw.

Przedmioty ogólne:

 • Wybrane zagadnienia z psychologii, pedagogiki i socjologii
 • Zarządzanie i marketing w kulturze
 • Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i biomechaniki człowieka
 • Wiadomości o muzyce
 • Muzyka rozrywkowa

Przedmioty specjalistyczne

 • Tańce standardowe z metodyką nauczania (walc wiedeński, walc angielski, tango, fokstrot, quicstep)
 • Tańce latynoamerykańskie z metodyką nauczania (cha cha, samba, rumba, jive, passo doble)
 • Technika tańca klasycznego z metodyką nauczania
 • Technika tańca jazzowego z metodyką nauczania
 • Polskie tańce narodowe z metodyką nauczania
 • Polskie tańce narodowe w formie towarzyskiej
 • Metodyka pracy z zespołem tanecznym
 • Metodyka nauczania Światowego Programu Tańca
 • Zespołowe formy tańca towarzyskiego
 • Kompozycja tańca
 • Historia tańca i baletu

Przedmioty uzupełniające

 • Salsa z metodyką nauczania
 • Nowe formy taneczne z metodyką nauczania

Przedmioty kierunkowe realizowane będą przez wybitnej klasy specjalistów z dziedziny tańca towarzyskiego: sędziego międzynarodowego mgra Romana Pawelca z Radomia i sędziego Kat. I mgra Łukasza Pawlaka z Lublina – trenerów, instruktorów tańca, mistrzów Polski w zawodowych i amatorskich parach tanecznych w tańcach standardowych i latynoamerykańskich.
Przedmioty uzupełniające prowadzone będą przez choreografów o najwyższych kwalifikacjach i osiągnięciach zawodowych oraz przez pracowników naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Studia uprawniają do prowadzenia:

zajęć o profilu artystyczno-tanecznym

amatorskich zespołów tanecznych.

Studia posiadają rekomendację Narodowego Centrum Kultury.

Absolwenci otrzymują: Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Osoba do kontaktu

mgr Romuald Kalinowski, dr Jadwiga Madej-Bär

Punkty ECTS

60

Wymagane dokumenty

 1. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
 2. Kserokopia dowodu osobistego potwierdzona zgodność z oryginałem
 3. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do studiowania na ww. studiach

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl