Nowoczesne metody nauczania informatyki

Wydział

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Jednostka prowadząca studia

Katedra Informatyki

Opłata za studia podyplomowe

4200 zł (2100 zł/semestr)

Liczba semestrów

2 semestry

Język wykładowy

polski

Termin składania dokumentów

Rekrutacja ciągła elektroniczna

Zasady rekrutacji

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja elektroniczna w systemie rekrutacyjnym UR i złożenie kompletu dokumentów, w skład którego wchodzą:

 • podanie (na druku uczelni),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kserokopia dowodu osobistego.

Przyjęcie na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.

Limit przyjęć

21 słuchaczy

Adres

Ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Telefon

(0-17) 851 85 31

Fax

(0-17) 851 85 24

Kierownik studiów

Dr inż. Wiesław Paja

Początek studiów

Termin uruchomienia studiów uzależniony jest od liczby zgłoszeń (co najmniej 20 osób). I planowany termin - 1 październik 2016r.

Opis studiów

Cel studiów: słuchacze zapoznają się z nowymi narzędziami i metodami nauczania informatyki w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej, nabywając wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego nauczania programowania, logicznego rozwiązywania problemów z zastosowaniem ciekawych, nowoczesnych narzędzi i technologii.

Adresat: studia kierowane są głównie do nauczycieli matematyki, informatyki, fizyki, przedmiotów technicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, pracowników oświaty, animatorów oświaty.

Sylwetka absolwenta: Absolwenci studiów zostaną przygotowani do uczenia informatyki z wykorzystaniem innowacyjnych metod i narzędzi nauczania w szczególności procesu programowania. Będą przygotowani do pracy z uczniami uzdolnionymi matematycznie i informatycznie, wykorzystując możliwości i treści nauczania nie objęte standardowymi programami nauczania informatyki.

Absolwent studiów podyplomowych Nowoczesne metody nauczania informatyki posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • podstawowych pojęć związanych z algorytmiką i programowaniem,
 • programowania wizualnego, blokowego oraz z użyciem języka wyższego poziomu,
 • podstaw konstrukcji i programowania robotów,
 • technologii projektowania serwisów i aplikacji internetowych,
 • prawnych aspektów stosowania nowych metod nauczania informatyki,
 • metodyki udziału w konkursach matematyczno-informatycznych,
 • stosowania nowych form komunikacji i uczenia zdalnego,

Absolwent studiów podyplomowych Nowoczesne metody nauczania informatyki posiada również:

 • kompetencje w zakresie podnoszenia kwalifikacji, ciągłego dokształcania się, form i aspektów prawnych nauczania informatyki.

Terminy zajęć

Zajęcia prowadzone są w systemie niestacjonarnym w soboty i niedziele

Program studiów

W programie studiów realizowane są następujące przedmioty:

 1. Algorytmy i struktury danych
 2. Programowanie wizualne
 3. Programowanie blokowe
 4. Programowanie robotów
 5. Konkursy matematyczno-informatyczne
 6. Projektowanie serwisów internetowych I
 7. Dydaktyka szkolna
 8. Internetowe systemy zarządzania treścią
 9. Podstawy programowania
 10. Elementy programowania obiektowego
 11. Systemy distance learning
 12. Programowanie aplikacji mobilnych
 13. Projektowanie serwisów internetowych II

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń przez pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz specjalistów praktyków.

Osoba do kontaktu

Mgr Danuta Kozyra, Dr inż. Wiesław Paja

Punkty ECTS

61 punktów

Wymagane dokumenty

 • podanie (na druku uczelni),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kserokopia świadectwa dojrzałości,
 • kserokopia dowodu osobistego.

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Rekrutacji i Toku Studiów
mgr Monika Pawlica
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: mpawlica@ur.edu.pl