Studia podyplomowe

Wychowanie obronne z edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzaniem bezpieczeństwem

Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Jednostka prowadząca studia

Wydział Wychowania Fizycznego

Opłata za studia podyplomowe

4 200 zł

Liczba semestrów

3 semestry

Język wykładowy

polski

Termin składania dokumentów

Listopad 2015r.

Zasady rekrutacji

Złożenie podania oraz wymaganych dokumentów

Limit przyjęć

Do 30 osób

Adres

Ul. Towarnickiego 3, 35-959 Rzeszów

Telefon

17/ 872 - 18 - 78

Kierownik studiów

dr Paweł Król

Początek studiów

Wrzesień 2015r.

Opis studiów

Podstawowym celem studiów podyplomowych jest stworzenie nauczycielom możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji i nabycia kompetencji do prowadzenia zajęć EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA w placówkach oświatowych

Terminy zajęć

Zjazdy (sobota-niedziela)co dwa tygodnie

Program studiów

370 godz. (170w/200 ćw.)

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwenci powinni posiadać podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie :

  • znajomości struktury obronności państwa;
  • przygotowanie do sytuacji zagrożeń;
  • znajomość powszechnej samoobrony i obrony cywilnej ;
  • przygotowanie do działania ratowniczego ;
  • nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Absolwnci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające ich dodatkowe kwalifikacje do nauczania przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” w gimnazjum oraz w szkole ponadgimnazjalnej oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Osoba do kontaktu

Monika Zima

Punkty ECTS

90

Wymagane dokumenty

Podanie, zdjęcie leg., ksero dowodu osobistego, dyplom studiów wyższych

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Rekrutacji i Toku Studiów
mgr Monika Pawlica
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: mpawlica@ur.edu.pl