Scenografia

Wydział

Wydział Sztuki

Jednostka prowadząca studia

Wydział Sztuki

Opłata za studia podyplomowe

4.000,00 zł

Liczba semestrów

3 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

ukończenie studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Termin składania dokumentów

Do utworzenia grupy

Zasady rekrutacji

Kolejność zgłoszeń

Limit przyjęć

18 osób

Adres

35-315 Rzeszów ul. Al. mjr. W. Kopisto 2a Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Sztuki

Telefon

017 8721174

Kierownik studiów

dr Grzegorz Frydryk

Początek studiów

Rekrutacja ciągła

Opis studiów

Celem studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu scenografii i wykorzystanie jej w praktyce do realizacji różnego rodzaju przedstawień teatralnych.

Terminy zajęć

sobota - niedziela – jeden raz w miesiącu

Program studiów

 • Historia teatru - 30 godz.
 • Muzyka w teatrze – 12 godz.
 • Oświetlenie teatralne – 12 godz.
 • Scenograficzne formy przestrzenne w plenerze – 35 godz.
 • Lalka klasyczna i niekonwencjonalna – 60 godz.
 • Praca nad scenariuszem i podstawy reżyserii w teatrze – 60 godz.
 • Teatr kreacyjny – autorski – 60 godz.
 • Kształtowanie przestrzeni scenicznej – 45 godz.

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Pozyskanie wiedzy i zdobycie umiejętności praktycznych z zakresu scenografii teatralnej.

Osoba do kontaktu

mgr Dorota Rączka-Laska

Punkty ECTS

62

Wymagane dokumenty

 • podanie /załącznik nr 5/,
 • odpis dyplomu ukończonych studiów wyższych,
 • kserokopia dowodu osobistego.

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Rekrutacji i Toku Studiów
mgr Monika Pawlica
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: mpawlica@ur.edu.pl