Studia podyplomowe

Organizacja i Zarządzanie Sportem - Menedżer Sportu

Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Jednostka prowadząca studia

Wydział Wychowania Fizycznego

Opłata za studia podyplomowe

1800 zł semestr / Łącznie: 3 600 zł

Liczba semestrów

2 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Ukończone studia wyższe, co najmniej na poziomie licencjackim

Termin składania dokumentów

Nabór ciągły

Zasady rekrutacji

Złożenie podania oraz wymaganych dokumentów

Adres

ul. Towarnickiego 3, 35-959 Rzeszów

Telefon

17/ 872 - 18 - 78

Kierownik studiów

dr Paweł Król

Początek studiów

W momencie utworzenia grupy.

Opis studiów

Celem studiów jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezbędnej do efektywnego zarządzania organizacją sportową (klubem sportowymi, klubem fitness, obiektem rekreacyjno - sportowym, itp.) oraz praktycznych umiejętności pomocnych przy organizowania imprez sportowych o charakterze komercyjnym jak i niekomercyjnym.

Terminy zajęć

Zajęcia odbywają się w systemie zjazdów weekendowych (sobota, niedziela)

Program studiów

205 godzin (70 w./125 ćw.) + 20 godzin praktyki menadżerskiej

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu Organizacji i zarządzania sportem - menedżer sportu, z wykazem przedmiotów i ich wymiarem według wzoru, który został określony Zarządzeniem Nr 2/2014 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 20.01.2014 r. oraz dyplom menedżera sportu.

Osoba do kontaktu

mgr Monika Zima

Punkty ECTS

60 ECTS

Wymagane dokumenty

  1. Podanie kandydata o przyjęcie na studia.
  2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  3. Kopia dowodu osobistego (potwierdzona przez uczelnię lub w miejscu pracy)
  4. Zdjęcie legitymacyjne - 1x.

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Rekrutacji i Toku Studiów
mgr Monika Pawlica
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: mpawlica@ur.edu.pl