Neurorehabilitacja dorosłych z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego

Wydział

Wydział Medyczny

Jednostka prowadząca studia

Instytut Fizjoterapii

Opłata za studia podyplomowe

3 600 PLN + 30 PLN za dyplom

Liczba semestrów

2 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku fizjoterapia, dyplom ukończenia studiów na kierunku lekarskim, dyplom ukończenia studiów na kierunku psychologia lub logopedia z zaświadczeniem potwierdzającym pracę z osobami po uszkodzeniu mózgu

Termin składania dokumentów

Nabór do momentu wypełnienia limitu

Zasady rekrutacji

Podania o przyjęcie na studia podyplomowe organizowane przez UR. Poświadczonej przez UR kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych. Poświadczonej przez UR kopii dowodu osobistego (lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem).

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Limit przyjęć

Minimalna liczba studentów w grupie konieczna do uruchomienia studiów – 20.

Adres

Ul. Warszawska 26 a, 35-205 Rzeszów

Telefon

17 872 19 41

Fax

17 872 19 30

Kierownik studiów

Dr Mariusz Drużbicki

Początek studiów

W momencie wypełnienia limitu. Termin uruchomienia rekrutacji oraz składania dokumentów zostanie podany w terminie późniejszym.

Opis studiów

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie pracy z osobami dorosłymi z chorobami i po urazach ośrodkowego układu nerwowego.   Ukończenie studiów dostarczy absolwentom dodatkowych możliwości rozwoju zawodowego.

Program studiów jest skierowany przede wszystkim do fizjoterapeutów i lekarz, którzy pracują lub planują pracę w obszarze rehabilitacji neurologicznej i chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie współczesnych metod neurorehabilitacji. Program studiów kładzie szczególny nacisk na praktyczną formę kształcenia. Planowane są zajęcia kliniczne, w tym praca
z pacjentami leczonymi w Klinice Rehabilitacji. Składowymi programu jest diagnostyka funkcjonalna i programowanie procesu fizjoterapii z uwzględnieniem pracy w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym. Główne obszary tematyczne koncentrują się na rehabilitacji osób po udarach mózgu, urazach rdzenia kręgowego oraz chorobach neurodegeneracyjnych.

Studia są skierowane przede wszystkim do fizjoterapeutów i lekarzy.

Terminy zajęć

System weekendowy – zajęcia w sobotę i niedzielę, przeciętnie co dwa tygodnie

Program studiów

Nazwa przedmiotuwykładyćwiczeniaLiczba pkt. ECTS
Wybrane zagadnienia fizjologii i symptomatologii ośrodkowego układu nerwowego 5 - 1
Neurofizjologiczne podstawy fizjoterapii po uszkodzeniach OUN 5 - 1
Teoretyczne podstawy neurorehabilitacji i współczesne kierunki neurorehabilitacji 5 - 1
Diagnostyka neurologiczna i ocena funkcjonalna chorego z uszkodzeniem OUN według ICF 5 15 3
Diagnostyka i terapia zaburzeń wyższych czynności psychicznych 5 - 2
Strategie terapii w zaburzeniach napięcia mięśniowego. - 15 2
Neurologopedia i strategie terapii ustno-twarzowej 5 10 2
Analiza i terapia chodu 5 15 3
Analiza i reedukacja funkcji kończyny górnej - 15 3
Teoretyczne i praktyczne wykorzystanie ortez czynnościowych w terapii pacjentów neurologicznych - 10 2
Metody neurofizjologiczne i terapia funkcjonalna pacjentów z uszkodzeniem OUN - 40 5
Ergoterapia w rehabilitacji osób z chorobami lub urazami OUN            -       15 2
Nowoczesne technologie  i urządzenia wspomagające proces neurorehabilitacji - 15 2

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Pogłębianie wiedzy i doskonaleniu umiejętności zawodowych oraz rozwinięcie zainteresowań w zakresie rehabilitacji neurologicznej

Osoba do kontaktu

Dr Mariusz Drużbicki, Mgr Iwona Bryła

Punkty ECTS

30 pkt. semestr

Wymagane dokumenty

  • Podania o przyjęcie na studia podyplomowe organizowane przez UR.
  • Poświadczonej przez UR kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  • Poświadczonej przez UR kopii dowodu osobistego (lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem).

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Rekrutacji i Toku Studiów
mgr Monika Pawlica
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: mpawlica@ur.edu.pl