Nauczanie programowania w szkole

Wydział

Wydział Pedagogiczny

Jednostka prowadząca studia

Zakład Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych

Opłata za studia podyplomowe

3200zł (2 x 1600zł) + 30zł (świadectwo ukończenia)

Liczba semestrów

2 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Studia są adresowane do absolwentów studiów wyższych o specjalności nauczycielskiej. Wymagania wstępne: Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku edukacja techniczno-informatyczna, informatyka lub kierunku pokrewnym o specjalności nauczycielskiej.

Termin składania dokumentów

2018-09-15

Zasady rekrutacji

Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

Kandydat zobowiązany jest do rejestracji drogą elektroniczną, a na spotkaniu organizacyjnym – do złożenia wymaganych dokumentów, tj.:

  • podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu),
  • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku edukacja techniczno-informatyczna, informatyka lub kierunku pokrewnym o sp. nauczycielskiej (oryginał do wglądu).

O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Limit przyjęć

min. 20 osób

Adres

ul. Ks. Jałowego 24; 35-310 Rzeszów

Telefon

17 872 1833 w każdy czwartek od 13:00 do 15:00

Kierownik studiów

Dr Waldemar Lib

Początek studiów

czerwiec 2018

Opis studiów

Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie wiadomości i umiejętności z zakresu informatyki w ujęciu retrospekcji historycznej oraz informatyki współczesnej.

Osoba kończąca studia podyplomowe nabędzie umiejętności rozwiązywania problemów metodami algorytmicznymi za pomocą schematów blokowych, pseudokodów oraz przy użyciu języków programowania.

Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu tworzenia dynamicznych witryn internetowych, a także będzie zapoznany z metodami nauczania programowania strukturalnego i obiektowego w szkole.

Absolwent będzie merytorycznie i metodycznie przygotowany do nauczania informatyki w zakresie nauczania programowania w szkole

Terminy zajęć

Weekendowe (sobotnio-niedzielne) zjazdy

Program studiów

  1. Aspekty programowania obiektowego
  2. Historia informatyki
  3. Metodyka nauczania programowania obiektowego
  4. Metodyka nauczania programowania strukturalnego
  5. Programowanie dynamicznych stron internetowych
  6. Rozwiązywanie problemów metodami algorytmicznymi
  7. Teoretyczne i praktyczne podstawy programowania

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent studiów podyplomowych posiada wiadomości i umiejętności z zakresu informatyki w ujęciu retrospekcji historycznej oraz informatyki współczesnej.

Osoba kończąca studia podyplomowe rozwiązuje problemy metodami algorytmicznymi za pomocą schematów blokowych, pseudokodów oraz przy użyciu języków programowania.

Dodatkowo absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tworzenia dynamicznych witryn internetowych, a także jest zapoznany z metodami nauczania programowania strukturalnego i obiektowego w szkole.

Ponadto, absolwent jest merytorycznie i metodycznie przygotowany do nauczania informatyki  w zakresie nauczania programowania w szkole.

Osoba do kontaktu

mgr inż. Krystian Tuczyński

Punkty ECTS

30

Wymagane dokumenty

Dyplom ukończenia studiów, kserokopia dowodu osobistego

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl