Trwa rekrutacja

W październiku i listopadzie 2022 roku planujemy uruchomienie studiów podyplomowych i kursów na poniżej wymienionych kierunkach. Rekrutacja trwa do 30 września.  

 

STUDIA PODYPLOMOWE

KURSY

Jesień 2022 - trwa rekrutacja na studia podyplomowe

W październiku i listopadzie 2022 roku planujemy uruchomienie studiów podyplomowych i kursów na poniżej wymienionych kierunkach. Rekrutacja trwa do 30 września.

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Administracja publiczna
Audyt wewnętrzny
Certyfikowany Coach
Choreograficzne Studia Podyplomowe - taniec polski (ludowy)
Compliance w organizacji NOWOŚĆ
Edukacja i rehabilitacja osób z ASD (Autism spectrum disorder) NOWOŚĆ
Etyka Kwalifikacyjne studia podyplomowe z etyki dla nauczycieli
Finanse publiczne z elementami rachunkowości budżetowej
Fotografia dziennikarska, promocyjna i użytkowa
Grafika komputerowa
Historia
Historia i teraźniejszość NOWOŚĆ
Logopedia
Matematyka
Nauczanie języka polskiego
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Negocjacje i mediacje
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela
Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych
Specjalista ds. rachunkowości
Spółdzielczość mieszkaniowa - aspekty ekonomiczno-organizacyjne oraz prawne
Wiedza o społeczeństwie
Wizerunek i zarządzanie w administracji publicznej
Wychowanie Fizyczne
Zarządzanie – studia menedżerskie NOWOŚĆ
Zarządzanie instytucją oświatową w reformowanym systemie edukacji
Zarządzanie w ochronie zdrowia z elementami prawa medycznego
Zarządzanie zasobami ludzkimi


KURSY

Kurs języka polskiego A1 (60 g.)
Kurs języka polskiego A2 (70 g)
Kurs języka polskiego B1 (120 g.)
Kurs Księgowość w praktyce I stopnia
Kurs przygotowawczy do podjęcia studiów w Polsce
Kurs Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej