Historia i teraźniejszość - nowość w ofercie Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instytut historii Uniwersytetu Rzeszowskiego opracował program nowych studiów podyplomowych nadających kwalifikacje do nauczania kolejnego przedmiotu.

Program studiów podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

 

Studia podyplomowe na kierunku Historia i teraźniejszość przeznaczone są dla absolwentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich o specjalności nauczycielskiej. Studia podyplomowe nadają uczestnikom uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu -  Historia i teraźniejszość, we wszystkich typach szkół. Studia podyplomowe obejmują 270 godz. zajęć dydaktycznych oraz 90 godz. praktyki zawodowej, łącznie 360 godzin.

Zajęcia trwają trzy semestry. W części wykładowej realizowane będą w trybie zdalnym, w części warsztatowej odbywać się w trybie studiów niestacjonarnych (w soboty i niedziele). Zajęcia dydaktyczne obejmują przedmioty dostosowane do podstawy programowej realizowanej w szkołach oraz dydaktykę tego przedmiotu.

 

Szczegółowe informacje na temat kierunku dostępne się na stronie kierunku.

wstecz