Trwa Rekrutacja na studia podyplomowe i kursy

Trwa nabór na studia podyplomowe i kursy w Uniwersytecie Rzeszowskim.

 

Uniwersytet Rzeszowski rozpoczął rekrutację na studia podyplomowe skierowane do nauczycieli, pedagogów, pracowników sektora publicznego i administracji oraz przedstawicieli wybranych grup zawodowych a także kadry zarządzającej. Pierwsze zjazdy zaplanowano na miesiące październik i listopad 2023 r.

Programy studiów podyplomowych opracowanych w Uniwersytecie Rzeszowskim oferują najnowszą wiedzę praktyczną i teoretyczną. Dostosowane są do aktualnych wymogów rynku pracy. Dzięki zaangażowaniu kadry akademickiej UR jak i specjalistów z wielu firm i instytucji, każdy program to doskonałe połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Programy niektórych studiów zostały dostosowane do kształcenia na odległość na których nasi słuchacze uczestniczą w zajęciach online prowadzonych synchronicznie, czyli w czasie rzeczywistym. Mają możliwość pełnego udziału w zajęciach, wykorzystane technologie pozwalają na zadawanie pytań, dyskusje wśród uczestników, prowadzenie zajęć warsztatowych, itp.  Zjazdy odbywają się najczęściej w weekendy raz na dwa tygodnie.

Studia podyplomowe w Uniwersytecie Rzeszowskim

  • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
  • Możliwość rozbicia czesnego na raty bez dodatkowych kosztów
  • Programy studiów dostosowane do zapotrzebowania rynku
  • Zajęcia prowadzone zdalnie (w zależności od kierunku)
  • Ukończenie studiów podyplomowych poświadczane jest świadectwem wydawanym przez Uniwersytet Rzeszowski
  • Wykwalifikowana kadra składająca się z nauczycieli akademickich i specjalistów z przedmiotowej branży
  • Zajęcia odbywające się na weekendach

Lista studiów podyplomowych, na które prowadzimy obecnie rekrutację

Nazwa studiów Forma prowadzenia zajęć

Administracja publiczna

100% zdalnie

Audyt wewnętrzny

Hybrydowo. 50/50

Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych

Hybrydowo. 50/50

Compliance w organizacji

Hybrydowo. Część wykładów zdalnie.

Choreograficzne studia podyplomowe: Prowadzenie Zespołów Tanecznych – taniec polski

W kontakcie.

Doskonalące studia podyplomowe z informatyki dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Hybrydowo. Wszystkie wykłady zdalnie

Edukacja i rehabilitacja osób z ASD (Autism spectrum disorder)

W kontakcie


Finanse publiczne z elementami rachunkowości budżetowej

W kontakcie.


Florystyka z elementami dekoracji wnętrz

W kontakcie.


Fotografia dziennikarska, promocyjna i użytkowa

W kontakcie.


Grafika komputerowa

W kontakcie


Historia

Hybrydowo.
Wszystkie wykłady zdalnie


Historia i teraźniejszość

Hybrydowo.
Wszystkie wykłady zdalnie


Kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie nauczania informatyki

Hybrydowo.
Wszystkie wykłady zdalnie


Kwalifikacyjne studia podyplomowe z etyki dla nauczycieli

W kontakcie


Logopedia

W kontakcie


Matematyka

W kontakcie


Nauczanie języka polskiego

Hybrydowo.
Wszystkie wykłady zdalnie


Nauczanie języka polskiego jako obcego

Hybrydowo.
Wszystkie wykłady zdalnie


Negocjacje i mediacje

W kontakcie


Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Hybrydowo.
Wszystkie wykłady zdalnie


Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela

W kontakcie


Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych

W kontakcie


Specjalista ds. rachunkowości

Hybrydowo.
20% zdalnie.


Spółdzielczość mieszkaniowa - aspekty ekonomiczno-organizacyjne oraz prawne

100% zdalnie. Obrona w kontakcie


Ubezpieczenia społeczne z elementami prawa

Hybrydowo.
50% zdalnie.


Wiedza o społeczeństwie

Hybrydowo.
Wszystkie wykłady zdalnie


Wizerunek i zarządzanie w administracji publicznej

W kontakcie


Wychowanie fizyczne

W kontakcie


Zarządzanie zasobami ludzkimi

W kontakcie


Zarządzanie - studia menedżerskie

Hybrydowo.
Część zajęć zdalnie


Zarządzanie instytucją oświatową w reformowanym systemie edukacji

W kontakcie


Zarządzanie w ochronie zdrowia z elementami prawa medycznego

100% zdalnie

Lista kursów, na które prowadzimy obecnie rekrutację

wstecz