Trwa Rekrutacja na studia podyplomowe i kursy

Trwa nabór na semestr letni na studia podyplomowe i kursy w Uniwersytecie Rzeszowskim.

 

Uniwersytet Rzeszowski rozpoczął rekrutację na studia podyplomowe skierowane do nauczycieli, pedagogów, pracowników sektora publicznego i administracji oraz przedstawicieli wybranych grup zawodowych a także kadry zarządzającej. Pierwsze zjazdy zaplanowano na miesiące marzec kwiecień.

Programy studiów podyplomowych opracowanych w Uniwersytecie Rzeszowskim oferują najnowszą wiedzę praktyczną i teoretyczną. Dostosowane są do aktualnych wymogów rynku pracy. Dzięki zaangażowaniu kadry akademickiej UR jak i specjalistów z wielu firm i instytucji, każdy program to doskonałe połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Programy niektórych studiów zostały dostosowane do kształcenia na odległość na których nasi słuchacze uczestniczą w zajęciach online prowadzonych synchronicznie, czyli w czasie rzeczywistym. Mają możliwość pełnego udziału w zajęciach, wykorzystane technologie pozwalają na zadawanie pytań, dyskusje wśród uczestników, prowadzenie zajęć warsztatowych, itp.  Zjazdy odbywają się najczęściej w weekendy raz na dwa tygodnie.

Studia podyplomowe w Uniwersytecie Rzeszowskim

  • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
  • Możliwość rozbicia czesnego na raty bez dodatkowych kosztów
  • Wybrane programy studiów objęte dofinansowaniem Unii Europejskiej
  • Programy studiów dostosowane do zapotrzebowania rynku
  • Zajęcia prowadzone zdalnie (w zależności od kierunku)
  • Ukończenie studiów podyplomowych poświadczane jest świadectwem wydawanym przez Uniwersytet Rzeszowski
  • Wykwalifikowana kadra składająca się z nauczycieli akademickich i specjalistów z przedmiotowej branży
  • Zajęcia odbywające się na weekendach

Rekrutacja trwa do 28 lutego 2023 r.

Lista studiów podyplomowych, na które prowadzimy obecnie rekrutację

Nazwa studiów Forma prowadzenia zajęć

Administracja publiczna

100% zdalnie

Compliance w organizacji

Hybrydowo. Część wykładów zdalnie.

Doskonalące studia podyplomowe z informatyki dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Hybrydowo. Wszystkie wykłady zdalnie


Finanse publiczne z elementami rachunkowości budżetowej

W kontakcie.


Grafika komputerowa

W kontakcie


Kwalifikacyjne studia podyplomowe z etyki dla nauczycieli

W kontakcie


Matematyka

W kontakcie


Nauczanie języka polskiego jako obcego

Hybrydowo.
Wszystkie wykłady zdalnie


Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Hybrydowo.
Wszystkie wykłady zdalnie


Spółdzielczość mieszkaniowa - aspekty ekonomiczno-organizacyjne oraz prawne

100% zdalnie. Obrona w kontakcie


Wychowanie fizyczne

W kontakcie


Zarządzanie - studia menedżerskie

Hybrydowo.
Część zajęć zdalnie

Lista kursów, na które prowadzimy obecnie rekrutację

wstecz