Trener Personalny z elementami treningu medycznego

 • Liczba semestrów

  1 semestr

 • Liczba godzin

  138 godzin

 • Opłata

  2450

  Możliwość rozbicia na raty bez dodatkowych kosztów

 • Jednostka organizacyjna

  Kolegium Nauk Medycznych

 • Kierownik

  dr Justyna Glińska-Wlaź

  [email protected]

Opis Kursu

Kurs trenera personalnego z elementami treningu medycznego pozwoli na zdobycie kwalifikacji potrzebnych do prowadzenia indywidualnych treningów w klubach fitness, na siłowniach lub do prowadzenia własnej działalności.

W trakcie kursu słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności do przygotowania odpowiedniego treningu dla swoich podopiecznych uwzględniając, ich wszystkie ograniczenia i możliwości. Dodatkowo zdobędą wiedzę z zakresu psychologii pracy z klientem, elementów dietetykisuplementacji oraz biznesu i marketingu trenera.

Absolwenci otrzymają książeczkę instruktorską potwierdzającą ukończenie kursu oraz świadectwo ukończenia kursu.

 

Program kursu

 • Teoria treningu personalnego
 • Dietetyka i suplementacja
 • Psychologia pracy z klientem
 • Biznes i prawo pracy TP
 • Praktyka treningu personalnego
 • Trening ukierunkowany
 • Testy funkcjonalne w treningu personalnym
 • Akcesoria fitness w treningu personalnym
 • Trening funkcjonalny
 • Egzamin teoretyczny

 

Warunki i tryb rekrutacji

Warunkiem przyjęcia na kurs jest pełnoletność kandydata (warunek konieczny), posiadanie numeru PESEL oraz polisy ubezpieczenia medycznego na cały okres kursu (w przypadku kandydatów obcokrajowców). Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły. Warunkiem uruchomienia kursu jest zorganizowanie odpowiedniej pod względem liczebności osób grupy. Ze względu na zapewnienie jakości realizacji zajęć, liczba miejsc jest ograniczona. Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń.

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na kurs (wygenerowane z systemu IRK);
 • dowód osobisty lub paszport (do wglądu);
 • w przypadku obcokrajowców dokument potwierdzający nadanie nr PESEL (do wglądu);
 • w przypadku obcokrajowców kserokopia polisy ubezpieczeniowej.