Kurs języka polskiego jako obcego - poziom progowy A1

 • Liczba semestrów

  2-3 miesiące

 • Liczba godzin

  60 godzin zajęć dydaktycznych

 • Opłata za semestr

  430 €

 • Jednoskta organizacyjna

  Kolegium Nauk Humanistycznych

 • Kierownik

  dr Małgorzata Kułakowska

Kurs przeznaczony jest dla obcokrajowców i Polaków mieszkających za granicą, którzy zamierzają rozpocząć naukę języka polskiego od podstaw i zamierzają zdawać egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomie A1.

Program kursu obejmuje sprawności językowe sprawdzane podczas tego egzaminu.

Kurs zostanie uruchomiony w momencie zebrania wymaganej liczby kandydatów na dany poziom (minimum 10 osób). Przewidujemy 60 godzin dydaktycznych zajęć, przez ok. 2-3 miesiące. Zajęcia będą odbywać się 3 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych – po godzinie 16.30. Spotkania mogą trwać od 2 do 4 godzin dydaktycznych, po 45 minut każda).

Przewidujemy stacjonarną formę kursów, jednak w sytuacji wzrostu zagrożenia epidemiologicznego może być podjęta decyzja o zmianie charakteru kursu na on-line (zajęcia z lektorem na platformie do nauki zdalnej).

Na zakończenie każdego kursu zostanie przeprowadzony test sprawdzający znajomość języka polskiego. Uczestnicy otrzymają świadectwo ukończenia kursu.

 

Program kursu

 • konwersacje w języku polskim (ćwiczenie rozumienia ze słuchu i mówienia),
 • ćwiczenia wypowiedzi pisemnych i rozumienia tekstów pisanych – ćwiczenia ortograficzne i redakcyjne,
 • ćwiczenia gramatyczne.

Przed rozpoczęciem kursu Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • Polisa ubezpieczenia medycznego na cały okres kursu (pobytu w Polsce)
 • Potwierdzenie dokonania opłaty za cały kurs z dopiskiem „kurs A1”.
 • Podanie o przyjęcie na kurs (w wersji elektronicznej, wygenerowane z systemu rekrutacji)
 • Dowód tożsamości do wglądu (paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość)

Po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu się na kurs należy dostarczyć komplet oryginalnych dokumentów.


Centrum Polonijne nie pośredniczy w procedurach przyznawania wizy. Po przyjęciu na kurs Słuchacz otrzymuje dokument o zakwalifikowaniu na kurs języka polskiego, po rozpoczęciu zajęć zaświadczenie o uczestnictwie w kursie. Na podstawie tych dokumentów kandydaci mogą ubiegać się o przyznanie wizy lub o jej przedłużenie w konsulatach RP właściwych dla miejsca zamieszkania.

Cena kursu obejmuje tylko koszt zajęć, nie zapewniamy uczestnikom wyżywienia ani noclegów.

 

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie A1 wg ESOKJ. Na zakończenie kursu uczestnicy zdają test językowy obejmujący zagadnienia omawiane na kursie.

 

Zasady rekrutacji

 • Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną w sposób ciągły.
 • Warunkiem uruchomienia kursu jest zorganizowanie grupy (minimum 10 osób).

Wymagane dokumenty

 • Polisa ubezpieczenia medycznego na cały okres kursu (pobytu w Polsce)
 • Potwierdzenie dokonania opłaty za cały kurs z dopiskiem kurs „Kurs A1”
 • Podanie o przyjęcie na kurs (wygenerowane z systemu rekrutacji)
 • Dowód tożsamości do wglądu (paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość)

Po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu się na kurs należy dostarczyć komplet oryginalnych dokumentów.

 

Wymagania wstępne

 • Posiadanie wizy lub karty pobytu zezwalającej na zamieszkanie na terytorium RP na czas kursu
 • Posiadanie polisy ubezpieczenia medycznego na cały okres kursu (pobytu w Polsce)