Kurs języka polskiego przygotowujący do studiów na UR

 • Liczba semestrów

  2 miesiące

 • Liczba godzin

  30 godz.

 • Opłata

  450 zł

 • Jednostka organizacyjna

  Kolegium Nauk Humanistycznych

 • Kierownik

  dr Małgorzata Kułakowska

Kurs przeznaczony jest dla obcokrajowców, którzy chcą przygotować się do studiów w języku polskim na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Kurs zostanie uruchomiony w momencie zebrania wymaganej liczby kandydatów na dany poziom (minimum 15 osób). Przewidujemy 30 godzin dydaktycznych zajęć, od marca do maja 2024 roku. Zajęcia będą odbywać się on-line w soboty od godz. 10 do 11.30 lub 12.15. Zajęcia będą prowadzone z lektorem na platformie do nauki zdalnej.

Na zakończenie kursu zostanie przeprowadzony egzamin pisemny i ustny. Uczestnicy otrzymają świadectwo ukończenia kursu.

Po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu się na kurs należy dostarczyć komplet oryginalnych dokumentów (świadectwo, dowód tożsamości do potwierdzenia zgodności)?

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie umożliwiającym studia w języku polskim. Na zakończenie kursu uczestnicy zdają egzamin, składający się z części pisemnej i ustnej. Miejsce egzaminu zostanie ustalone po rozpoczęciu kursu.

 

Zasady rekrutacji

 • Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną do wypełnienia limitu miejsc (20 osób). - zapisz się online
 • Warunkiem uruchomienia kursu jest zorganizowanie grupy (minimum 15 osób).

Wymagane dokumenty

 • Potwierdzenie dokonania opłaty za cały kurs z dopiskiem kurs „Kurs on-line”.
 • Scan podpisanego podania o przyjęcie na kurs  (wygenerowanego z systemu rekrutacji).
 • Do wglądu paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

 

Po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu się na kurs należy dostarczyć komplet oryginalnych dokumentów.