Kurs Kompetencje menedżerskie

 • Liczba semestrów

  6 zjazdów

 • Liczba godzin

  64 godziny

 • Opłata

  1900 zł

  Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów.

 • Jednostka organizacyjna

  Kolegium Nauk Społecznych

 • Kierownik

  dr Lidia Kaliszczak

Kurs kierowany jest do osób pracujących lub planujących podjęcie obowiązków na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach i instytucjach. Rekomendujemy go tym wszystkim, którzy chcą rozwijać swoje zdolności menedżerskie poprzez aktywny udział w rozwiązywaniu studiów przypadków bazujących na realnych sytuacjach zarządczych.

Kurs pozwala na zdobycie lub doskonalenie wybranych miękkich kompetencji menedżerskich, służących skutecznemu zarządzaniu organizacją. Program kursu zawiera bloki tematyczne osadzone w kontekście kierowania ludźmi oraz doskonalenia własnych kompetencji menedżerskich. Menedżerowie poznają szereg narzędzi, przydatnych w praktyce zarządzania, w szczególności z zakresu zasad skutecznej komunikacji, asertywności, współpracy w zespole, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, prowadzenia negocjacji i mediacji, skutecznych sposobów radzenia sobie ze stresem oraz wystąpień publicznych.

 

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Świadectwo ukończenia kursu potwierdzające  nabyte kompetencje, zgodnie ze wzorem obowiązującym na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Moduł I - Komunikacja interpersonalna - 10 godz.

Moduł II-  Asertywność – 6 godz.

Moduł III - Psychologiczne aspekty budowanie zespołu, współpraca - 10 godz.

Moduł IV - Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. Negocjacje i mediacje – 12 godz.

Moduł V - Stres i wypalenie zawodowe – 6 godz.

Moduł VI – Wystąpienia publiczne – 10 godz.

Moduł VII – Kształtowanie relacji z klientami – 10 godz.

Wymagania wstępne

Dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych studiów menedżerskich

 

Zasady rekrutacji

 • Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną (otwórz), w sposób ciągły.
 • Warunkiem uruchomienia kursu jest zorganizowanie grupy (minimum 15 osób). Ze względu na zapewnienie jakości realizacji zajęć, liczba miejsc jest ograniczona (max 30 osób).
 • Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności  zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

 • Podanie o przyjęcie na kurs (w wersji elektronicznej)
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich)
 • Dowód tożsamości do wglądu