Kurs Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej

 • Liczba semestrów

  7 miesięcy

 • Liczba godzin

  265 godzin

 • Opłata

  3 400 zł

 • Jednostka organizacyjna

  Kolegium Nauk Społecznych

  Instytut Nauk Socjologicznych

 • Kierownik

  dr Małgorzata Bozacka

Szkolenie jest ofertą dla osób pracujących w szeroko pojętej pomocy społecznej (instytucje publiczne i pozarządowe) kierujących, lub przygotowujących się do zarządzania jednostkami pomocy społecznej.

W szkoleniu mogą uczestniczyć również studenci różnych kierunków studiów.

Szkolenie obejmuje 265 godzin dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia i zajęcia warsztatowe). Program składa się z 12 modułów stanowiących minimum programowe szkolenia (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 - par.2 p 1-12).

 

Program został zatwierdzony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, zaś jego zgoda na prowadzenie szkolenia podpisana została w dniu 7 marca 2013r.

 

Zjazdy odbywają się w systemie sobotnio-niedzielnym. Do 2 terminów sobotnio-niedzielnych dołączone są piątki z uwagi na realizację objętych programem wizyt studyjnych w instytucjach pomocy społecznej.

   

Uzyskanie specjalizacji następuje po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego przed Komisją egzaminacyjną do spraw specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej IS. Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła szkolenie zawierające minimum programowe, napisała pracę dyplomową oraz uzyskała jej pozytywną pisemną ocenę.

 

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent szkolenia otrzymuje uprawnienia do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

 

 • Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej
 • Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej. W tym:
  • Kierowanie i zarządzanie superwizyjne
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Kadra menedżerska w pomocy społecznej
  • Zarządzanie międzyorganizacyjne na poziomie lokalnym z uwzględnieniem niepublicznych podmiotów pomocy społecznej
  • Zarządzanie finansami jednostek pomocy społecznej
  • Kontrola zarządcza
  • System zarządzania jakością w instytucjach pomocy społecznej
 • Elementy etyki
 • Zadania jednostek organizacyjnych gminy, powiatu, województwa
 • Ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej
 • Wybrane zagadnienia prawne. W tym:
  • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego
  • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego
  • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy
  • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa zamówień publicznych
 • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa dotyczącego ochrony danych osobowych
 • Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego
 • Publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej - public relations
 • Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej
 • Stres i wypalenie zawodowe
 • Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej wymaganej do uzyskania specjalizacji
 • Wizyty studyjne - hospitacje instytucji działających w obszarze pomocy społecznej

 

Szczegółowe informacje dotyczące Kursu szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Zasady rekrutacji

 • Obowiązuje rejestracja elektroniczna w systemie rekrutacyjnym
 • O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Nauk Socjologicznych pod adresem

al. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów,
Budynek Główny, III Piętro, p. 325

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na kurs (wygenerowane z systemu rekrutacji)
 • ksero dokumentu tożsamości (oryginał do wglądu)
 • kopia dokumentu o posiadanym wykształceniu (potwierdzone ksero)