Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej: „Polityką prywatności”) określa zasady przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego https://www.podyplomowe.ur.edu.pl („Serwis”), w tym zasady wykorzystywania plików typu „cookies”.

I INFORMACJE OGÓLNE

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski z siedzibą w Rzeszowie, adres: al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów. Zgodnie z art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: „RODO”, administrator danych osobowych określa cel oraz sposób przetwarzania danych osobowych.
 2. Z Uniwersytetem Rzeszowskim można kontaktować się pod adresem al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów, adresem e-mail: promocja@ur.edu.pl lub nr tel. 17 872 10 00.
 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych, bądź z wyznaczonym u Administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: iod@ur.edu.pl.
 4. Państwa dane osobowe zostały pozyskane od Państwa podczas korzystania z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem: https://www.podyplomowe.ur.edu.pl, w szczególności podczas zamawiania newslettera.
 5. W przypadku innych niż wymienione w niniejszej polityce usług dostępnych za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem: https://www.ur.edu.pl związanych z przetwarzaniem danych osobowych, informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z takimi usługami mogą być uregulowane w odrębnych w odrębnych dokumentach/informacjach dotyczących takich innych usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych dostępnych na poszczególnych podstronach serwisu.
 6. Ponadto w przypadku korzystania przez Państwa z serwisu internetowego https://www.podyplomowe.ur.edu.pl, pozyskujemy dane eksploatacyjne (data, czas pobytu na stronie lub nr IP), które przekazywane są przy każdym wywołaniu strony przez przeglądarkę internetową z której Państwo korzystają. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, w związku z czym nie jest możliwa identyfikacja osoby korzystającej z serwisu. Dane te nie są przekazywane podmiotom trzecim.
 7. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z przepisami RODO.
 8. Posiadają Państwo prawo żądania od Uniwersytetu Rzeszowskiego dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 9. Posiadają Państwo prawo do przenoszenia danych.
 10. Posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 11. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 12. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.
 13. Nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 14. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Polityce prywatności, a dotyczącym ochrony danych osobowych stosuje się przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, w tym RODO.

 

II.INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DOT. PRZETWARZANIA DANYCH PRZY USŁUDZE NEWSLETTERA

 1. Państwa dane osobowe w postaci adresu e-mail podanego przy zapisie na Newsletter przetwarzamy w celu przesyłania Newslettera, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – czyli Państwa zgoda wyrażona przy wypełnianiu formularza zapisu na Newsletter.
 2. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 3. Po zakończeniu świadczenia usługi przesyłania Newslettera, Państwa dane będziemy przetwarzać w celach ustalenia, obrony lub dochodzenia przed roszczeniami, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – czyli prawnie uzasadniony interes Uniwersytetu Rzeszowskiego w postaci konieczności zapewnienia możliwości dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami (cele archiwalne).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym brak ich podania uniemożliwi nam przesyłanie Newslettera.
 5. Państwa dane będą przechowywane przez czas funkcjonowania Newslettera lub do czasu cofnięcia zgody, maksymalnie do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń ustalonego zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
 6. Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć podmioty, którym Uniwersytet Rzeszowski powierzył przetwarzanie danych na podstawie umów, w szczególności podmioty świadczące usługi informatyczne, a także podmioty, które na podstawie przepisów prawa mogą uzyskać do nich dostęp.

III. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 1. Uniwersytet Rzeszowski stosuje odpowiednią politykę i procedury w zakresie zabezpieczenia danych osobowych i eksploatacyjnych przed nieuprawnioną utratą, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, w tym udostępnionych danych, Uniwersytet Rzeszowski zaleca stosowanie aktualnego i legalnego oprogramowania antywirusowego.

IV PLIKI TYPU „COOKIES”

 1. Serwis wykorzystuje pliki typu „cookies”. Cookies to niewielkie pliki tekstowe pobierane podczas korzystania przez Państwa z Serwisu, które są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym, a następnie odczytywane przy połączeniu się przeglądarki internetowej.
 2. Podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Uniwersytet Rzeszowski z siedzibą w Rzeszowie, adres: al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów, adres e-mail: promocja@ur.edu.pl lub nr tel. 17 872 10 00.
 3. Pliki cookies wykorzystywane za pośrednictwem Serwisu nie gromadzą danych osobowych ani w żaden inny sposób nie ingerują w Państwa system informatyczny, w tym zainstalowane oprogramowanie.
 4. Cookies pozwalają na rozpoznanie Państwa urządzenia końcowego oraz odpowiednie wyświetlenie na nim strony internetowej.
 5. Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics - usługi analizowania usług internetowych, oferowanej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowania anonimizacji IP na tej stronie internetowej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które są stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Państwa adres IP zostanie jednak najpierw skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie właściciela tej strony internetowej firma Google wykorzystuje te informacje do analizy Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i Internetu na rzecz właściciela strony internetowej.
 6. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest zestawiany przez Google z innymi danymi.
 7. Podczas pierwszej wizyty na stronie serwisu, wyświetlana jest informacja o wykorzystywaniu pliku Cookies z prośbą o jej akceptację. Można zapobiec zapisywaniu plików cookies przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto mogą Państwo zapobiec pobieraniu danych uzyskanych przez plik cookie i odnoszących się do Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) przez Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą Państwo i zainstalują wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod następującym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 8. Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „anonymizeIp()”. Oznacza to, że adresy IP są przetwarzane dalej po skróceniu, aby wykluczyć możliwość odniesienia ich do konkretnych osób. Jeśli w przypadku danych osobowych zebranych na Państwa temat możliwe jest odniesienie ich do konkretnej osoby, takie odniesienie jest od razu wykluczane, a dane osobowe są niezwłocznie usuwane.
 9. Korzystamy z Google Analytics w celu analizowania korzystania z naszej strony internetowej oraz jej regularnego usprawniania. Jest to narzędzie służące do prowadzenia statystyki oraz analizy ruchów użytkowników na naszej stronie internetowej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Uniwersytetu Rzeszowskiego w postaci dostosowania strony Serwisu do potrzeb użytkowników serwisu.
 10. Dane dostawcy zewnętrznego: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001. Warunki korzystania: www.google.com/analytics/terms/pl.html, informacje dotyczące ochrony danych osobowych: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.