Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób posiadających wykształcenie wyższe, co oznacza, że kandydat na studia podyplomowe musi legitymować się dyplomem ukończenia studiów I, II stopnia lub jednolitych magisterskich. W przypadku studiów nadających uprawnienia do nauczania w szkołach, kandydat powinien spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Zasady rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku albo kursu. Szczegółowo opisujemy je na stronach przedmiotowych form kształcenia.

 

Rekrutacja w trzech etapach

 

I ETAP REKRUTACJI - zapoznanie się z ofertą

Na stronie podyplomowe.ur.edu.pl znajdziesz aktualną ofertę studiów podyplomowych i kursów realizowanych w Uniwersytecie Rzeszowskim. Zapoznaj się z opisem, programem oraz szczegółowymi zasadami rekrutacji.

II ETAP REKRUTACJI - rejestracja elektroniczna

W trakcie trwania rekrutacji można zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym UR. Proces rekrutacji składa się z dwóch etapów:

1. Założenia indywidualnego konta w systemie,

2. Rejestracji na kierunek studiów podyplomowych lub kurs.

Po rejestracji, system wygeneruje podanie wraz z załącznikami. Należy je pobrać, podpisać i przekazać z kompletem dokumentów do Działu Kształcenia Podyplomowego.

Wydruk znajdziesz na swoim koncie w systemie rekrutacyjnym klikając zakładkę: „Dokończ aplikację”

III ETAP REKRUTACJI - złożenie dokumentów

Podpisane podanie (wygenerowane z systemu rekrutacyjnego) wraz kompletem dokumentów wskazanym na stronie kierunku należy dostarczyć do Działu Kształcenia Podyplomowego UR– ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (KONTAKT).