Administracja publiczna

 • Liczba semestrów

  2 semestry

 • Liczba godzin

  180 godzin

  Wszystkie zajęcia realizowane są ZDALNIE

 • Opłata za semestr

  2000 zł

  Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów.

 • Jednostka prowadząca

  Kolegium Nauk Społecznych

 • Kierownik studiów

  dr Konrad Kędzierski

Opis studiów podyplomowych Administracja Publiczna

Studia podyplomowe online

 

Studia podyplomowe na kierunku Administracja publiczna przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych, którzy zainteresowani są funkcjonowaniem administracji państwowej i samorządów terytorialnych. Adresatami studiów są wszystkie osoby posiadające wyższe wykształcenie, w szczególności: przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, menedżerowie gospodarki publicznej, pracownicy administracji samorządowej, kadra kierownicza przedsiębiorstw (zakładów) oraz inne osoby zainteresowane problematyką z zakresu administracji publicznej. Studia są przeznaczone dla absolwentów wyższych uczelni o dowolnym profilu i specjalności, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę oraz zdobyć umiejętności niezbędne do wykonywania pracy urzędnika administracji publicznej.

 

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwenci uzyskują umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych oraz stosowania zasad i procedur niezbędnych do wykonywania zadań w organizacjach i instytucjach sektora publicznego i społecznego.

Są również przygotowani do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz innych organizacjach międzynarodowych. Dodatkowo potrafią sprawnie wyszukiwać i posługiwać się przepisami prawa, rozwiązywać problemy zawodowe, posiadając umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestnictwa w pracy grupowej, organizowania i kierowania zespołem.

 

 

Program studiów podyplomowych Administracja publiczna:

 

 • Administracja i zasady jej funkcjonowania
 • Podstawowe zagadnienia prawa administracyjnego
 • Ustrój administracji publicznej
 • Administracyjnoprawna sytuacja osób fizycznych
 • Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 • Ochrona środowiska
 • Zasady etyki urzędniczej
 • Informatyzacja administracji publicznej, e-administracja
 • Postępowanie administracyjne
 • Ustrój i postępowanie przed sądem administracyjnym
 • Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne w świetle regulacji UE
 • Postępowanie w zbieraniu danin publicznych
 • Seminarium dyplomowe

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

 

Wymagane wykształcenie:

 • kandydat na studia podyplomowe musi posiadać wykształcenie wyższe (ukończone studia I lub II stopnia lub jednolite magisterskie),

Zasady rekrutacji:

 • podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja elektroniczna oraz złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie,
 • o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z załącznikami, wygenerowane z systemu rekrutacyjnego IRK,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organ do tego upoważniony),

 

Dostarczenie dokumentów:

Podpisane podanie wraz z załącznikami i kompletem dokumentów należy dostarczyć do Działu Kształcenia Podyplomowego UR – ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (KONTAKT).

 

 

Polecam kształcenie na studiach podyplomowych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Bardzo dobry kontakt z obsługą dziekanatową (panie bardzo pomocne i miłe). Organizacja studiów odpowiadała moim potrzebom. Wysoki poziom merytoryczny zajęć przekłada się na moje stanowisko pracy, zadawanie pytań wykładowcom skutkowało owocnym wyczerpaniem przedmiotowego tematu. Wspólne rozmowy podczas zajęć wzbogacają naszą wiedzę zdobytą od wykładowców. Atmosfera podczas zajęć miła. Kazusy podczas zajęć były dodatkową formą praktyk i umiejętności zdobytych na ćwiczeniach. Gdybym miała ponownie iść tu na studia podyplomowe nie zawahała bym się.

Dorota Lubas

Zajęcia prowadzone przez praktyków i osoby doświadczone w dziedzinie administracji publicznej. Studia świetnie zorganizowane

Krzysztof Chłanda

Studia godne polecenia. Można zdobyć przydatną i praktyczną wiedzę. Prowadzący kompetentni i bardzo mili, odpowiadali na wszystkie pytania i rozwiewali wszelkie wątpliwości

Monika Przyboś

Studia zakresem obejmują szeroki materiał. Atmosfera na zajęciach przyjazna, wykładowcy kompetentnie przekazują wiedzę merytoryczną. Plan studiów czytelni i klarowny. Warto!

Karolina Kwiecień