Analityka i bezpieczeństwo zdrowotne żywności

 • Liczba semestrów

  2 semestry

 • Liczba godzin

  200 godzin

 • Opłata za semestr

  1 515 zł za semestr

  Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów.

 • Jednostka prowadząca

  Kolegium Nauk Przyrodniczych

Opis studiów podyplomowych Analityka i bezpieczeństwo zdrowotne żywności

Studia przeznaczone są dla absolwentów  zarówno magisterskich jak i zawodowych studiów wyższych z zakresu nauk rolniczych, przyrodniczych i biologicznych, a także dla osób z dyplomem ukończenia innych wydziałów, które są zatrudnione na stanowiskach technologicznych w zakładach przetwórczych przemysłu rolno-spożywczego lub osób zainteresowanych tematyką studiów.

Treści programowe realizowane w trakcie studiów bazują na praktycznym wdrożeniu najnowszych metod analitycznych stosowanych w badaniu żywności, stąd też studia mogą zainteresować absolwentów kierunków rolniczych, ochrony środowiska, technologii żywności i żywienia człowieka i biotechnologii, a także pracowników małych i średnich przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego, wykorzystujących techniki pomiarowe, analityczne i diagnostyczne do badania żywności.

 

Absolwenci studiów uzyskają wiedzę z zakresu analityki, systemów bezpieczeństwa i jakości żywności a także umiejętności poszerzające kwalifikacje do pracy w laboratoriach chemicznych, mikrobiologicznych i biotechnologicznych przy zakładach produkcyjnych spożywczych, Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych oraz ośrodkach badawczych związanych z sektorem rolno-spożywczym. Zdobyta wiedza umożliwi absolwentom studiów podejmowanie właściwych działań w pracy zawodowej jak również przekazywanie informacji społeczeństwu, szczególnie przy wzrastającym zainteresowaniu jakością zdrowotną żywności.

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Analityka i bezpieczeństwo zdrowotne żywności

Program studiów obejmuje zajęcia dydaktyczne w formie wykładów, laboratoriów i e- learningu.

 • chemia środków spożywczych
 • biochemiczne metody toksyczności i detoksykacji
 • analiza instrumentalna w badaniu żywności
 • bezpieczeństwo i analityka mikrobiologiczna żywności
 • prawne aspekty bezpieczeństwa i kontroli żywności
 • aspekty zdrowotne żywności
 • systemy zapewniania jakości i bezpieczeństwa żywności
 • żywność genetycznie modyfikowana
 • jakość i rodzaje opakowań
 • toksykologia żywności
 • ocena jakości żywności
 • substancje dodatkowe w żywności
 • metody spektroskopowe w żywności
 • analiza śladowa w badaniach żywności
 • nowoczesne metody badania jakości żywności
 • składniki diety - galeria cząsteczek

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

 

Wymagane wykształcenie:

 • kandydat na studia podyplomowe musi posiadać wykształcenie wyższe (ukończone studia I lub II stopnia lub jednolite magisterskie),

Zasady rekrutacji:

 • podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja elektroniczna oraz złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie,
 • o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z załącznikami, wygenerowane z systemu rekrutacyjnego IRK,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),

 

Dostarczenie dokumentów:

Podpisane podanie wraz z załącznikami i kompletem dokumentów należy dostarczyć do Działu Kształcenia Podyplomowego UR – ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (KONTAKT).