Audyt wewnętrzny

 • Liczba semestrów

  2 semestry

 • Liczba godzin

  205

 • Opłata za semestr

  2 050

  Możliwość rozbicia na raty bez dodatkowych kosztów

 • Jednostka prowadząca

  Kolegium Nauk Społecznych

 • Kierownik studiów

  dr Lidia Kaliszczak

Opis studiów podyplomowych Audyt wewnętrzny

Celem studiów podyplomowych na kierunku Audyt wewnętrzny jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności z zakresu audytu wewnętrznego, które pozwolą w profesjonalny sposób przeprowadzić audyt w organizacji (o charakterze biznesowym, organizacji sektora finansów publicznych lub niepublicznej organizacji non profit). Studia spełniają wymagania wynikające z ustawy o finansach publicznych w zakresie kompetencji określonych dla audytora wewnętrznego.

Kadra na studiach podyplomowych

Kadra naukowo-dydaktyczna Instytutu Ekonomii i Finansów oraz eksperci PIKW w Warszawie, Certyfikowani audytorzy wewnętrzni – praktycy w zakresie  wdrażania i oceny systemów kontroli zarządczej, specjaliści ds. zarządzania ryzykiem oraz z zakresu prawa, psychologii.

 

Studia realizowane są we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej

 

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów wydane przez Uniwersytet Rzeszowski oraz certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie „Audytor Wewnętrzny II Stopnia PIKW”, a także prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych prowadzoną przez PIKW Sp. z o. o, wraz z bezterminowym wsparciem merytorycznym w zakresie czynności wykonywanych przez absolwenta na stanowisku pracy związanym z kierunkiem ukończonych studiów (§ 9 Regulaminu Krajowej Listy).

Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych można znaleźć TUTAJ

Uwaga!!

Zainteresowani słuchacze mają możliwość realizacji kursu uzupełniającego do studiów podyplomowych ,,Audyt wewnętrzny” i uzyskania kompetencji w zakresie ,,Inspektor Ochrony Danych Osobowych”. Kurs jest integralnie związany z ww. studiami.

Program studiów podyplomowych Audyt wewnętrzny

 • Systemy kontroli wewnętrznej w gospodarce i administracji publicznej
 • Międzynarodowe standardy audytu wewnętrznego
 • Podstawowe umiejętności interpersonalne w postępowaniu audytowym. Kodeks etyczny audytora
 • Podstawy ekonomii i zarządzanie organizacją
 • Finanse publiczne
 • Systemy finansowania jednostek sektora budżetowego
 • Podstawy prawa w obrocie gospodarczym i funkcjonowania administracji publicznej
 • Rachunkowość finansowa
 • Podstawy rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej
 • Nadużycia gospodarcze i korupcja - identyfikacja i zapobieganie
 • Statystyczne metody monitorowania procesów
 • Techniki pobierania próby w audycie wewnętrznym
 • Analiza ryzyka
 • Standardy kontroli zarządczej w zakresie zarządzania ryzykiem w jednostce
 • Planowanie zadań audytowych
 • Rachunkowość podatkowa
 • Metodyka pracy audytora wewnętrznego
 • Audyt zamówień publicznych
 • Audyt informatyczny
 • Audyt bezpieczeństwa informacji a rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji (szkolenie ABI ).
 • Seminarium - prace projektowe
 • Egzamin końcowy wraz z prezentacją projektu

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

 

Wymagane wykształcenie:

 • kandydat na studia podyplomowe musi posiadać wykształcenie wyższe (ukończone studia I lub II stopnia lub jednolite magisterskie),

Zasady rekrutacji:

 • podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja elektroniczna oraz złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie,
 • o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z załącznikami, wygenerowane z systemu rekrutacyjnego IRK,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),

 

Dostarczenie dokumentów:

Podpisane podanie wraz z załącznikami i kompletem dokumentów należy dostarczyć do Działu Kształcenia Podyplomowego UR – ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (KONTAKT).

 

 

Właściwa postawa kadry akademickiej do studentów, dobra atmosfera. Można by dodać zbiorcze kompendium wiedzy z zakresu studiów w programie Word do druku. Zajęcia prowadzone przez praktyków są efektywniejsze ze względu na przekazywaną wiedzę, gdyż można ją wykorzystać do pracy zawodowej.

Aleksander Łobaza

Lokalizacja zajęć nie budzi zastrzeżeń. Zajęcia prowadzone merytorycznie, ciekawie. Prowadzący zawsze chętnie podejmują dyskusję

Dorota Wilgusz

Kadra akademicka prowadziła zajęcia na bardzo wysokim poziomie. Oprócz zajęć teoretycznych dużo praktycznych. Wykładowcy mili, sympatyczni i przyjaźnie nastawieni do słuchaczy. Polecam wszystkim chętnym ten kierunek studiów.

Anna Pietraszek

Kierunek audyt wewnętrzny jest idealnym wyborem dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu finansów, rachunkowości, ochrony danych osobowych. Na studiach wykłady prowadzone są przez wykładowców posiadających wiedzę praktyczną. Polecam.

Grzegorz Dziadkiewicz

Kierunek audyt wewnętrzny dał mi nowe możliwości zawodowe, wniósł wiele umiejętności, które mogę wykorzystać w pracy zawodowej. Bardzo polecam, organizacja studiów również bardzo czytelna dla każdego.

Monika Karakuła

Zachęcam, szeroki zakres wiadomości teoretycznych i praktycznych przydatnych w pracy zawodowej.

Iwona Wylaź

Studia bardzo profesjonalnie prowadzone. Uzyskana wiedza pozwala na praktyczne wprowadzenie zmian w pracy. Bardzo wysoki poziom wykładowców, którzy poza wiedzą teoretyczną przekazywali bardzo dużo wiedzy praktycznej

Krzysztof Piecuch

Studia podyplomowe audyt wewnętrzny są godne polecenia. Nabyłem kompetencje, które z pewnością przydadzą się w pracy zawodowej. Czas spędzony na zajęciach był wyłącznie przyjemnością.

Mikołaj Bondyra

Bardzo polecam studia podyplomowe Audyt wewnętrzny. Polecam w szczególności kurs inspektora ochrony danych osobowych. Podobało mi się również praktyczne podejście do zajęć.

Adam Broda