Bezpieczeństwo i ochrona informacji

 • Liczba semestrów

  2 semestry

 • Liczba godzin

  210 godzin

 • Opłata za semestr

  1500 zł

  Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów.

 • Jednostka prowadząca

  Kolegium Nauk Społecznych

Opis studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i ochrona informacji

 

Studia podyplomowe Bezpieczeństwo i ochrona informacji mają na celu zapoznanie słuchaczy z wiedzą teoretyczną i praktyczną dotyczącą dostępu do informacji oraz konstrukcji ochrony informacji niejawnych, danych osobowych i informacji objętych tajemnicą zawodową.

Mają one pomóc w poznaniu zasad, metod i instrumentów ochrony informacji. W ich ramach podejmuje się też problem odpowiedzialności za naruszenie prawa chroniącego informację. Mają także pomóc w nabyciu umiejętności rozpoznawania różnych form cyberprzestępczości oraz stosowania właściwych środków do ich zwalczania. Przygotowują słuchaczy do prowadzenia także kancelarii tajnych oraz audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Studia podyplomowe przeznaczone są  m.in. dla osób zajmujących się na co dzień gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem informacji, jak i również do pracowników: urzędów administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, policji i wojska, straży granicznej i urzędów celnych, oświaty oraz mediów.

 

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

 • Uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej dostępu do informacji oraz konstrukcji ochrony informacji niejawnych, danych osobowych i informacji objętych tajemnicą zawodową.
 • Poznanie zasad, metod i instrumentów ochrony informacji.
 • Zapoznanie się z problemem odpowiedzialności za naruszenie prawa chroniącego informację.
 • Umiejętność rozpoznawania różnych form cyberprzestępczości oraz stosowania właściwych środków ich zwalczania.
 • Prowadzenie kancelarii tajnych oraz audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji.

 

Program studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i ochrona informacji

 • Prawo do informacji
 • Dostęp do informacji publicznej
 • Cyberprzestępczość i jej zwalczanie
 • E-urząd w komunikacji z obywatelem
 • Elektroniczna wymiana dokumentów
 • Bezpieczeństwo i ochrona informacji
 • Zarządzanie bezpieczeństwem systemów i sieci teleinformatycznych
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona informacji niejawnych
 • Ochrona tajemnicy zawodowej
 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Przepływ informacji podatkowych i ich ochrona
 • Prawna ochrona informacji
 • Organizacja i funkcjonowanie kancelarii tajnej
 • Audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji
 • Problem ochrony informacji w umowach gospodarczych
 • Seminarium dyplomowe

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

 

Wymagane wykształcenie:

 • kandydat na studia podyplomowe musi posiadać wykształcenie wyższe (ukończone studia I lub II stopnia lub jednolite magisterskie),

Zasady rekrutacji:

 • podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja elektroniczna oraz złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie,
 • o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z załącznikami, wygenerowane z systemu rekrutacyjnego IRK,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),

 

Dostarczenie dokumentów:

Podpisane podanie wraz z załącznikami i kompletem dokumentów należy dostarczyć do Działu Kształcenia Podyplomowego UR – ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (KONTAKT).