Certyfikowany Coach

 • Liczba semestrów

  2 semestry

 • Liczba godzin

  280 godzin

  w tym 100 godzin praktyk

 • Opłata za semestr

  2750

  Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów.

 • Jednostka prowadząca

  Kolegium Nauk Społecznych

Opis studiów podyplomowych Certyfikowany coach

Studia podyplomowe na kierunku Certyfikowany Coach przygotowują do samodzielnego  prowadzenia sesji coachingowych. W trakcie zajęć zajęć przewidzianych planem studiów nasi absolwenci uzyskają kwalifikacje do podjęcia pracy w charakterze coacha – zarówno w przedsiębiorstwach, jak i instytucjach państwowych, organizacjach pozarządowych, fundacjach, placówkach oświatowych, ośrodkach psychologicznych i terapeutycznych, czy instytucjach pośrednictwa pracy.  Ponadto prowadząc własną działalność gospodarczą, absolwenci kierunku Certyfikowany Coach mogą pracować z klientem indywidualnym. Mają możliwość ubiegania  się o międzynarodową akredytację Coacha ICF na poziomie ACC.

Podczas studiów zapoznamy naszych słuchaczy ze specyfiką pracy coacha, dzięki czemu uzyskają kompletny zestaw umiejętności niezbędnych w pracy coacha, w szczególności:

 • przygotowania sesji coachingowej,
 • efektywnego komunikowania się z klientem,
 • diagnozowania potrzeb klienta,
 • ustalania celów w coachingu,
 • efektywnego przeprowadzenia sesji coachingowej z wykorzystaniem różnorodnych metod i narzędzi,
 • oceny kompetencji własnych jako coacha,
 • ewaluacji procesu coachingowego.

 

Atuty studiów

 • program studiów przygotowuje do międzynarodowego egzaminu akredytacyjnego,
 • prowadzenie procesów coachingowych w trakcie studiów,
 • odbywanie superwizji z certyfikowanymi coachami,
 • studia posiadają akredytację International Coach Federation (ICF),
 • zajęcia prowadzone są wyłącznie przez praktyków, certyfikowanych coachów
 • studia nie posiadają żadnych ukrytych kosztów – cena obejmuje warsztaty, sesje mentorskie grupowe i indywidualne oraz materiały szkoleniowe
 • absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Rzeszowski oraz certyfikat ukończenia szkolenia potwierdzający pełne przygotowanie do akredytacji ICF.

Akredytacja ICF na poziomie ACC

To międzynarodowy egzamin w języku polskim, po którym uczestnicy otrzymują Międzynarodowy Certyfikat International Coach Federation* honorowany w ponad 100 krajach, uprawniający do wpisania na Międzynarodową Listę Coachów. Akredytacja potwierdza wiarygodność coacha oraz działanie wg profesjonalnych standardów. Akredytacja ICF jest bardzo często wymagana jako potwierdzenie kwalifikacji w postępowaniach przetargowych, zapytania ofertowych, co jest niezbędne w procesie pozyskania klienta biznesowego i publicznego.

Ważne

Studia z programem akredytowanym to podwójny certyfikat: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikat ukończenia szkolenia ACSTH* pozwalający na szybkie i sprawne zdanie egzaminu i otrzymanie uprawnień coacha ICF na poziomie ACC. Absolwenci studiów akredytowanych są dopuszczani do procesu akredytacyjnego w ICF, są zwolnieni z egzaminu ustnego, zdają jedynie egzamin pisemny, co powoduje znaczne przyspieszenie procedury egzaminacyjnej.

 

*UZYSKANIE CERTYFIKATU WYMAGA UDZIAŁU SŁUCHACZA W 100% GODZIN PROGRAMU CERTYFIKOWANEGO !!!

 

Z certyfikatem coacha można podjąć zatrudnienie w:

 • można rozpocząć własną działalność gospodarczą lub wprowadzić dodatkową usługę do dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej
 • ośrodkach psychologicznych i terapeutycznych
 • instytucjach państwowych w szczególności wspierających osoby bezrobotne
 • międzynarodowych korporacjach i dużych firmach jako coach, trener
 • instytucjach pośrednictwa pracy
 • fundacjach
 • organizacjach pozarządowych pracując z osobami potrzebującymi wsparcia

 

Studia realizowane we współpracy z HPR Group

Program studiów podyplomowych Certyfikowany coach

 

 • Filozofia i specyfika pracy coachingowej
 • Komunikacja interpersonalna w prowadzeniu sesji coachingowych
 • Techniki i narzędzia coachingowe
 • Kapitał ludzki w organizacji
 • Kompetencje i talenty w coachingu
 • Sprzedaż i marketing własnych usług coachingowych
 • E-learning
 • Sesje mentorskie grupowe
 • Sesje mentorskie indywidualne

 

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

 

Wymagane wykształcenie:

 • kandydat na studia podyplomowe musi posiadać wykształcenie wyższe (ukończone studia I lub II stopnia lub jednolite magisterskie),

Zasady rekrutacji:

 • podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja elektroniczna oraz złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie,
 • o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z załącznikami, wygenerowane z systemu rekrutacyjnego IRK,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),

 

Dostarczenie dokumentów:

Podpisane podanie wraz z załącznikami i kompletem dokumentów należy dostarczyć do Działu Kształcenia Podyplomowego UR – ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (KONTAKT).