Choreograficzne studia podyplomowe dla Polonii- taniec polski

 • Liczba semestrów

  2 semestry

 • Liczba godzin

  200 godzin

 • Opłata za semestr

  2 000 zł

  Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów.

 • Jednostka prowadząca

  Kolegium Nauk Humanistycznych

 • Kierownik studiów

  mgr Romuald Kalinowski

Opis studiów podyplomowych w zakresie Choreograficzne studia podyplomowe dla Polonii- taniec polski

 

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich. Adresowane są do wszystkich Polonusów, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności teoretyczne i praktyczne w zakresie polskich tańców ludowych i prowadzenia zespołów tanecznych.

Ukończenie studiów podyplomowych uprawnia do prowadzenia:

 • zajęć o profilu artystyczno-tanecznym
 • amatorskich zespołów tanecznych.

Absolwenci otrzymują: Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Program studiów podyplomowych w zakresie Choreograficzne studia podyplomowe dla Polonii- taniec polski

 

Program nauczania uwzględnia szeroki zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny tańca.

 • Tańce Mieszczan Żywieckich z metodyką nauczania
 • Tańce orawskie z metodyką nauczania
 • Tańce sieradzkie z metodyką nauczania
 • Tańce opolskie z metodyką nauczania
 • Tańce Wielkopolski Zachodniej z metodyką nauczania
 • Tańce szamotulskie z metodyką nauczania
 • Tańce biskupiańskie z metodyką nauczania
 • Tańce biłgorajskie z metodyką nauczania
 • Tańce Górali Łącko - Kamienickiej z metodyką nauczania
 • Tańce lasowiackie z metodyką nauczania
 • Mazur-formy zespołowe
 • Polskie tańce narodowe w formie towarzyskiej
 • Tańce historyczne z metodyką nauczania
 • Kompozycja tańca
 • Metodyka pracy z dziecięcymi zespołami tanecznymi
 • Stylizacje polskiej muzyki ludowej i narodowej

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

 

Wymagane wykształcenie:

 • kandydat na studia podyplomowe musi posiadać wykształcenie wyższe (ukończone studia I lub II stopnia lub jednolite magisterskie),

Zasady rekrutacji:

 • podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja elektroniczna oraz złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie,
 • pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej
 • o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z załącznikami, wygenerowane z systemu rekrutacyjnego IRK,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),

 

Dostarczenie dokumentów:

Podpisane podanie wraz z załącznikami i kompletem dokumentów należy dostarczyć do Działu Kształcenia Podyplomowego UR – ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (KONTAKT).