Compliance w organizacji

 • Liczba semestrów

  2 semestry

 • Liczba godzin

  200 godzin

 • Opłata za semestr

  2 000 zł

  Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów.

 • Jednostka prowadząca

  Kolegium Nauk Społecznych

 • Kierownik studiów

  dr Lidia Kaliszczak

Opis studiów podyplomowych Compliance w organizacji

Studia podyplomowe online

Celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie formułowania polityki compliance, wspierającej kierownictwo wyższego szczebla organizacji w realizacji jej celów biznesowych poprzez działania zmierzające do zapewnienia zgodności funkcjonowania z przepisami prawa oraz zasadami etyki. Złożone otoczenie prawne oraz ryzyko niezgodności z przepisami prawa i spowodowanych tym strat finansowych oraz wizerunkowych sprawia, że wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów ds. compliance w coraz większej liczbie przedsiębiorstw, zwłaszcza średnich i dużych oraz instytucji finansowych (głównie banków). Wdrożenie systemu compliance w organizacji obejmuje: powołanie odpowiednich zespołów i stanowisk dedykowanych do zajmowania się tą problematyką, szereg działań, procedur i rozwiązań organizacyjnych, których zadaniem jest zapobieganie występowaniu ryzyka natury prawnej i wizerunkowej. Obejmuje to działania z zakresu prawa, zarządzania i audytu, zarządzania ryzykiem oraz z zakresu controllingu i etyki biznesu.

 

Absolwenci uzyskują

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez UR oraz
 • certyfikat Compliance Officer II Stopnia PIKW.

 

Studia realizowane są we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej

Program studiów podyplomowych Compliance w organizacji

 

 • Otoczenie prawne funkcjonowania organizacji
 • Etyka biznesu i zasady ładu korporacyjnego
 • Psychologiczne aspekty rozwiązywania sytuacji konfliktu interesów i zjawisk patologicznych
 • System kontroli wewnętrznej i audyt wewnętrzny
 • Znaczenie compliance w organizacji
 • Polityka i metody zgłaszania niezgodności i ochrona sygnalistów
 • Zarządzanie ryzykiem braku zgodności
 • Zapobieganie i wykrywanie nadużyć i korupcji
 • Compliance a przestępstwa finansowe
 • Compliance w bankowości. Rekomendacja H, UOKiK
 • Działania prewencyjne funkcji compliance
 • Analiza śledcza w compliance
 • Prawne aspekty bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych
 • Compliance w IT- zapewnienie bezpieczeństwa informacji i ochrony przed cyberrzagrożeniami
 • Raportowanie wyników i współpraca z organami nadzoru
 • Compliance w organizacji – wybrane praktyki (panele eksperckie dot. funkcjonowania compliance w organizacjach z różnych sektorów gospodarki)
 • Seminarium

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

 

Wymagane wykształcenie:

 • kandydat na studia podyplomowe musi posiadać wykształcenie wyższe (ukończone studia I lub II stopnia lub jednolite magisterskie),

Zasady rekrutacji:

 • podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja elektroniczna oraz złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie,
 • o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z załącznikami, wygenerowane z systemu rekrutacyjnego IRK,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),

 

Dostarczenie dokumentów:

Podpisane podanie wraz z załącznikami i kompletem dokumentów należy dostarczyć do Działu Kształcenia Podyplomowego UR – ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (KONTAKT).