Florystyka z elementami dekoracji wnętrz

 • Liczba semestrów

  2 semestry

 • Liczba godzin

  270 godzin

 • Opłata za semestr

  3500 zł

  Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów.

 • Jednostka prowadząca

  Kolegium Nauk Przyrodniczych

 • Kierownik studiów

  dr inż. arch. kraj. Marta Gargała-Polar

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej jak również nabycie umiejętności praktycznych wykonywania układów florystycznych z kwiatów ciętych, doniczkowych i suchych.

Uczestnicy poznają aktualne trendy we florystyce oraz zdobędą wiedzę jak założyć działalność gospodarczą. Studia przeznaczone są dla właścicieli i pracowników kwiaciarni, dekoratorów wnętrz, osób chcących rozpocząć działalność w tym zakresie, jak również nauczycieli i terapeutów chcących wykorzystać florystykę w zajęciach z młodzieżą, osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Studia adresowane są również do wszystkich pasjonatów roślin ozdobnych, którzy pragną poznać tajniki florystyki, zdobyć umiejętności komunikacyjne w pracy z klientem oraz poszerzyć swoje kompetencje zawodowe. Kadrę dydaktyczną stanowią doświadczeni pracownicy naukowi Uniwersytetu Rzeszowskiego, jak również eksperci w swojej dziedzinie, praktycy, florystki posiadające tytuł Mistrza Florystyki.

 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Zaliczenie części teoretycznej z przedmiotów objętych planem studiów oraz egzamin praktyczny polegający na przygotowaniu koncepcji projektu kompozycji florystycznych oraz ich wykonanie, połączony z wystawą poegzaminacyjną. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych florystyka z elementami dekoracji wnętrz na Uniwersytecie Rzeszowskim.

 

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent zdobędzie wiedzę ogólną z dziedziny ogrodnictwa ozdobnego, znajomości materiału roślinnego, bukieciarstwa oraz szczegółową wiedzę dotyczącą różnych grup roślin ozdobnych, ciętych, doniczkowych, balkonowych jak również sztuki artystycznego układania kwiatów. Absolwent posiądzie zdolność do tworzenia kompozycji kwiatowych zgodnie z ich symboliką, zasadami doboru składu kwiatów i łączenia kolorów. Będzie potrafił stosować właściwe metody pielęgnacji kwiatów doniczkowych, jak również przedłużenia trwałości kwiatów ciętych. Zdobędzie kwalifikacje niezbędne do sporządzania kompozycji roślinnych wykorzystujących metody i narzędzia, a także znajomość zasad kompozycji uwzględniających światowe trendy i polską specyfikę.

 

Lp.

Przedmioty lub grupy przedmiotów

Liczba godzin

Forma
zaliczenia

1

Historia dekoracji roślinnych

5

Z

2

Botanika i fizjologia roślin ozdobnych

5

Z

3

Bukiety okolicznościowe i florystyka ślubna

45

ZO

4

Florystyka funeralna

15

ZO

5

Rysunek i projektowanie we florystyce

10

ZO

6

Kompozycje florystyczne

95

ZO

7

Rośliny ozdobne wykorzystywane we florystyce

10

ZO

8

Aranżacja wnętrz i balkonów roślinami doniczkowymi

20

ZO

9

Marketing i przedsiębiorczość we florystyce

10

ZO

10

Elektrody we florystyce

20

ZO

11

Hortiterapia i florystyka jako terapia zajęciowa

20

ZO

12

Seminarium dyplomowe

20

E

 

RAZEM

275

 

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

 

Wymagane wykształcenie:

 • kandydat na studia podyplomowe musi posiadać wykształcenie wyższe (ukończone studia I lub II stopnia lub jednolite magisterskie),

Zasady rekrutacji:

 • podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja elektroniczna oraz złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie,
 • o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z załącznikami, wygenerowane z systemu rekrutacyjnego IRK,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),

 

Dostarczenie dokumentów:

Podpisane podanie wraz z załącznikami i kompletem dokumentów należy dostarczyć do Działu Kształcenia Podyplomowego UR – ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (KONTAKT).