Uniwersytet Rzeszowski przygotował ofertę studiów podyplomowych skierowanych do nauczycieli, pedagogów, pracowników sektora publicznego i administracji oraz przedstawicieli wybranych grup zawodowych a także kadry zarządzającej. Proponujemy słuchaczom kierunki , których ukończenie zdecydowanie wpłynie na zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy.