Doskonalące studia podyplomowe z informatyki dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

 • Liczba semestrów

  2 semestry

 • Liczba godzin

  180 godzin

 • Opłata za semestr

  1500 zł

  Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów.

 • Jednostka prowadząca

  Kolegium Nauk Społecznych

 • Kierownik studiów

  dr Krystian Tuczyński

Opis doskonalących studiów podyplomowych dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

 

Proponowane studia mają charakter doskonalący i ich celem jest przygotowanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do pełnej realizacji edukacji informatycznej i integrowania tych zajęć z innymi edukacjami.

Podczas zajęć, z jednej strony nauczyciele wypracują pełny zestaw scenariuszy i materiałów dla swoich zajęć, a z drugiej – weryfikują wypracowane materiały w szkole podczas zajęć ze swoimi uczniami w czasie między zjazdami. Będzie to pewnego rodzaju praktyka „na bieżąco” (on line).  

 

W nowej podstawie programowej (PP) nastąpiły wyraźne zmiany w kształceniu informatycznym – przedmiotem informatyka zostali objęci wszyscy uczniowie od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Na etapie edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III) informatyka nosi nazwę edukacji informatycznej.

Dla powodzenia zreformowanego kształcenia informatycznego jest niezbędne, by zajęcia informatyczne w klasach I-III były integrowane z innymi edukacjami i by prowadzili je nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.  

 

Program doskonalących studiów podyplomowych dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

 • Warsztat nauczyciela wzbogacony technologią
 • Edukacja informatyczna i jej metodyka w edukacji wczesnoszkolnej
 • Sytuacje problemowe, elementy algorytmiki, programowanie
 • Edukacja informatyczna wsparciem innych edukacji
 • Aspekty społeczne i prawne; bezpieczeństwo
 • Planowanie własnego, profesjonalnego rozwoju

Wszystkie wykłady prowadzone będą w formule online.

Liczba godzin dydaktycznych: 210

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

Wymagane wykształcenie:

 • kandydat na studia podyplomowe musi posiadać wykształcenie wyższe magisterskie (ukończone II stopnia lub jednolite magisterskie) o specjalności nauczycielskiej

Zasady rekrutacji:

 • podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja elektroniczna oraz złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie,
 • o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z załącznikami, wygenerowane z systemu rekrutacyjnego IRK,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich (oryginał do wglądu),
 • kopia dyplomu/świadectwa potwierdzająca kwalifikacje pedagogiczne (oryginał do wglądu).

Dostarczenie dokumentów:

Podpisane podanie wraz z załącznikami i kompletem dokumentów należy dostarczyć do Działu Kształcenia Podyplomowego UR – ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (KONTAKT).