Kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie nauczania informatyki

 • Liczba semestrów

  3 semestry

 • Liczba godzin

  360 godzin

  w tym 90 godzin praktyk

 • Opłata za semestr

  1500 zł

  Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów.

 • Jednostka prowadząca

  Kolegium Nauk Przyrodniczych Kolegium Nauk Społecznych

 • Kierownik studiów

  dr Krystian Tuczyński

Opis kwalifikacyjnych studiów podyplomowych w zakresie nauczania informatyki

Podyplomowe studia kwalifikacyjne przeznaczone są dla nauczycieli pragnących uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotu Informatyka w szkole. Przedmioty realizowane są w formie wykładów oraz ćwiczeń laboratoryjnych, dotyczących problemów współczesnej informatyki, podstawowych narzędzi informatyki, baz danych, jak również metodyki nauczania informatyki.

W ramach studiów, poza kierunkowym i pedagogicznym przygotowaniem, słuchacze będą również przygotowani do planowania własnych zajęć w szkole, a więc opracowanie własnego programu nauczania informatyki i materiałów do tego programu oraz ich praktyczna weryfikacja na zajęciach w szkole w trakcie praktyk.

Program kwalifikacyjnych studiów podyplomowych w zakresie nauczania informatyki

 

 • Wstęp do informatyki; przegląd informatyki szkolnej
 • Organizacja i funkcjonowanie szkolnej infrastruktury informatycznej
  • Komputer, tablet, smartfon i inne urządzenia; systemy operacyjne
  • Sieć komputerowa, serwisy i zasoby sieciowe; platforma
  • Warsztat pracy nauczyciela
 • Systemy oprogramowania użytkowego: edytor tekstu, edytor grafiki i grafika komputerowa, arkusz kalkulacyjny, system baz danych, multimedia, edytor stron internetowych – zakres zaawansowany
 • Algorytmika i programowanie
  • Algorytmy i struktury danych
  • Programowanie wizualne
  • Programowanie obiektowe
  • Programowanie obiektowe
 • Metodyka nauczania informatyki i korzystania z technologii w nauczaniu
  • Teoretyczne i praktyczne aspekty dydaktyki informatyki
  • Praktyka nauczania informatyki
  • Metodyka wsparcia informatyką i technologią innych przedmiotów
 • Aspekty prawne, etyczne i społeczne aspekty informatyki
  • Prawne i etyczne – ochrona informacji i danych
  • Aspekty społeczne i wpływ informatyki na rozwój społeczeństw
  • Bezpieczeństwo w sieci
 • Dalszy profesjonalny rozwój nauczyciela
  • Środowiska i społeczności uczących się nauczycieli
  • Trendy w rozwoju metod, narzędzi i środowisk kształcenia informatycznego
 • Praktyka
  • Zajęcia w szkole do materiałów przygotowanych na studiach podyplomowych
  • Podsumowanie praktyk

 

Wszystkie wykłady prowadzone będą w formule ON-LINE

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

 

Wymagane wykształcenie:

 • kandydat na studia podyplomowe musi posiadać wykształcenie wyższe magisterskie (ukończone II stopnia lub jednolite magisterskie) o specjalności nauczycielskiej

Zasady rekrutacji:

 • podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja elektroniczna oraz złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie,
 • o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z załącznikami, wygenerowane z systemu rekrutacyjnego IRK,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich (oryginał do wglądu),
 • kopia dyplomu/świadectwa potwierdzająca kwalifikacje pedagogiczne (oryginał do wglądu).

Dostarczenie dokumentów:

Podpisane podanie wraz z załącznikami i kompletem dokumentów należy dostarczyć do Działu Kształcenia Podyplomowego UR – ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (KONTAKT).