Kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie nauczania informatyki

 • Liczba semestrów

  3 semestry

 • Liczba godzin

  360 godzin

  w tym 90 godzin praktyk

 • Opłata za semestr

  1500 zł

  Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów.

 • Jednostka prowadząca

  Kolegium Nauk Przyrodniczych Kolegium Nauk Społecznych

 • Kierownik studiów

  dr Krystian Tuczyński

Opis kwalifikacyjnych studiów podyplomowych w zakresie nauczania informatyki

Podyplomowe studia kwalifikacyjne przeznaczone są dla nauczycieli pragnących uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotu Informatyka w szkole. Przedmioty realizowane są w formie wykładów oraz ćwiczeń laboratoryjnych, dotyczących problemów współczesnej informatyki, podstawowych narzędzi informatyki, baz danych, jak również metodyki nauczania informatyki.

W ramach studiów, poza kierunkowym i pedagogicznym przygotowaniem, słuchacze będą również przygotowani do planowania własnych zajęć w szkole, a więc opracowanie własnego programu nauczania informatyki i materiałów do tego programu oraz ich praktyczna weryfikacja na zajęciach w szkole w trakcie praktyk.

Program kwalifikacyjnych studiów podyplomowych w zakresie nauczania informatyki

 

 • Wstęp do informatyki; przegląd informatyki szkolnej
 • Organizacja i funkcjonowanie szkolnej infrastruktury informatycznej
  • Komputer, tablet, smartfon i inne urządzenia; systemy operacyjne
  • Sieć komputerowa, serwisy i zasoby sieciowe; platforma
  • Warsztat pracy nauczyciela
 • Systemy oprogramowania użytkowego: edytor tekstu, edytor grafiki i grafika komputerowa, arkusz kalkulacyjny, system baz danych, multimedia, edytor stron internetowych – zakres zaawansowany
 • Algorytmika i programowanie
  • Algorytmy i struktury danych
  • Programowanie wizualne
  • Programowanie obiektowe
  • Programowanie obiektowe
 • Metodyka nauczania informatyki i korzystania z technologii w nauczaniu
  • Teoretyczne i praktyczne aspekty dydaktyki informatyki
  • Praktyka nauczania informatyki
  • Metodyka wsparcia informatyką i technologią innych przedmiotów
 • Aspekty prawne, etyczne i społeczne aspekty informatyki
  • Prawne i etyczne – ochrona informacji i danych
  • Aspekty społeczne i wpływ informatyki na rozwój społeczeństw
  • Bezpieczeństwo w sieci
 • Dalszy profesjonalny rozwój nauczyciela
  • Środowiska i społeczności uczących się nauczycieli
  • Trendy w rozwoju metod, narzędzi i środowisk kształcenia informatycznego
 • Praktyka
  • Zajęcia w szkole do materiałów przygotowanych na studiach podyplomowych
  • Podsumowanie praktyk

 

Wszystkie wykłady prowadzone będą w formule ON-LINE

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

 

Wymagane wykształcenie:

 • kandydat na studia podyplomowe musi posiadać wykształcenie wyższe magisterskie (ukończone II stopnia lub jednolite magisterskie) o specjalności nauczycielskiej

Zasady rekrutacji:

 • podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja elektroniczna oraz złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie,
 • o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z załącznikami, wygenerowane z systemu rekrutacyjnego IRK,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich (oryginał do wglądu),
 • kopia dyplomu/świadectwa potwierdzająca kwalifikacje pedagogiczne (oryginał do wglądu).

Dostarczenie dokumentów:

Podpisane podanie wraz z załącznikami i kompletem dokumentów należy dostarczyć do Działu Kształcenia Podyplomowego UR – ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (KONTAKT).

Studia podyplomowe z informatyki spełniły moje oczekiwania, były prowadzone na wysokim poziomie. Uzyskane kwalifikacje pozwolą mi na rozszerzenie moich kompetencji

Przemysław Wlazło

Jestem bardzo zadowolona. Polecam ten kierunek jak najbardziej innym nauczycielom.

Małgorzata Ziejewska

Organizacja studiów, poziom merytoryczny zajęć na bardzo wysokim poziomie. Wykładowcy przekazujący praktyczna wiedzę. Fajna atmosfera

Ligia Pieróg

Organizacja studiów na wysokim poziomie, dostosowano do oczekiwań i możliwości studentów. Poziom merytoryczny adekwatny do wymagań podstawy programowej. Wykładowcy i wykłady na wysokim poziomie merytorycznym. Atmosfera sprzyjająca i wspierająca. Zaangażowanie opiekuna grupy.

Maria Bazan

Zajęcia prowadzone w sposób merytoryczny i fachowy. Program studiów zapewnia możliwości nabycia odpowiedniej wiedzy odnośnie nauczania informatyki w szkole

Bogusław Łój

Studia na Uniwersytecie Rzeszowskim są godne polecenia. Organizacja studiów jaki i poziom merytoryczny zajęć jest na wysokim poziomie. Warto dodać przyjazną atmosferę panującą na wykładach zarówno między uczestnikami studiów jaki i wykładowcami

Paweł Bielecki

Podczas zajęć nabyłem wiele nowych umiejętności oraz poszerzyłem już posiadaną wiedzę. Największy atut to szereg innowacji, które pozwolą w ciekawy sposób prowadzić lekcje nie tylko z przedmioty informatyka ale i z wielu innych gdzie wykorzystuje się TiK.

Marek Siuśta

Rekomenduję wszystkim, można było uzyskać bardzo dużo wiedzy merytorycznej.

Monika Płocica