Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela

 • Liczba semestrów

  3 semestry

 • Liczba godzin

  420 godzin

  + 150 godzin praktyk

 • Opłata za semestr

  1700 zł

  Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów.

 • Jednostka prowadząca

  Kolegium Nauk Społecznych

  Instytut Pedagogiki

 • Kierownik studiów

  prof. dr hab. Marta Wrońska

Opis studiów podyplomowych Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela

Słuchacz studiów podyplomowych na kierunku Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela uzyska szereg umiejętności do pracy w instytucjach systemu edukacji w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem:

 • diagnozowania potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży szkolnej;
 • stymulowania, wspierania i wspomagania rozwoju uczniów w różnym wieku szkolnym;
 • projektowania i realizacji procesów kształcenia i wychowania z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik pracy dydaktyczno-wychowawczej;
 • projektowania, realizacji i ewaluacji programów kształcenia i wychowania w instytucjach systemu edukacji;
 • sprawnego posługiwania się językiem ojczystym, jako uniwersalnym narzędziem komunikowania się ludzi między sobą;
 • sprawnego posługiwania się współczesnymi technologiami informacyjnymi, w tym kształtowanie umiejętności świadomego i krytycznego odbioru przez uczniów różnorodnych przekazów medialnych (realizacja idei wyrażonej w triadzie: „o mediach – przez media – dla mediów”);
 • podejmowania współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym domem rodzinnym, instytucjami życia społecznego i kulturalnego, itp.

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Słuchacz uzyska szereg umiejętności do pracy w instytucjach systemu edukacji w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem:

 • diagnozowania potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży szkolnej
 • stymulowania, wspierania i wspomagania rozwoju uczniów w różnym wieku szkolnym;
 • projektowania i realizacji procesów kształcenia i wychowania z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik pracy dydaktyczno-wychowawczej;
 • projektowania, realizacji i ewaluacji programów kształcenia i wychowania w instytucjach systemu edukacji;
 • sprawnego posługiwania się językiem ojczystym, jako uniwersalnym narzędziem komunikowania się ludzi między sobą;
 • sprawnego posługiwania się współczesnymi technologiami informacyjnymi, w tym kształtowanie umiejętności świadomego i krytycznego odbioru przez uczniów różnorodnych przekazów medialnych (realizacja idei wyrażonej w triadzie: „o mediach – przez media – dla mediów”);
 • podejmowania współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym domem rodzinnym, instytucjami życia społecznego i kulturalnego, itp.

Program studiów podyplomowych Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela

 • Psychologia
 • Pedagogika
 • Dydaktyka ogólna
 • Metodyka nauczania przedmiotu
 • Emisja głosu
 • Komunikacja interpersonalna
 • Konstruowanie programów nauczania
 • Prawo oświatowe
 • Technologie informacyjne
 • Praktyka pedagogiczna

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

 

Wymagane wykształcenie:

 • studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych II stopnia lub jednolitych magisterskich, którzy chcą pracować w zawodzie nauczyciela, oraz socjologów, psychologów, pracowników socjalnych i innych osób potrzebujących uzupełnić kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne.

Zasady rekrutacji:

 • podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja elektroniczna oraz złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie,
 • o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z załącznikami, wygenerowane z systemu rekrutacyjnego IRK,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich (oryginał do wglądu),

 

Dostarczenie dokumentów:

Podpisane podanie wraz z załącznikami i kompletem dokumentów należy dostarczyć do Działu Kształcenia Podyplomowego UR – ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (KONTAKT).

 

Uważam za bardzo przydatne studia podyplomowe z zakresu przygotowania do zawodu nauczyciela. Były bardzo dobrze zrealizowane zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Studia te w 100 procentach spełniły moje oczekiwania

Anna Gajdek

Studia na bardzo wysokim poziomie. Prowadzący zajęcia sympatyczni, ludzkie podejście do uczestników studiów. Polecam każdemu kto jest zainteresowany tym kierunkiem.

Paweł Szymański

Studia podyplomowe na kierunku przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela są bardzo dobrze przygotowane. Uważam, że idealnie przygotują one do wykonywania zawodu nauczyciela. Z pełną odpowiedzialnością mogę polecić ten kierunek studiów każdemu kto chce spróbować swoich sił w realizacji trudnej misji kształcenia młodego pokolenia.

Rafał Wojnarowski

Studia pozwoliły mi na poszerzenie swoich możliwości na rynku pracy dały możliwość wyboru mojej kariery zawodowej w wielu placówkach.

Kinga Malska Ziemińska

Studia podyplomowe przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela są przygotowane w sposób perfekcyjny. Wiedza zdobyta podczas zajęć przygotowuje do pełnienia roli nauczyciela. Podczas zajęć wiedza przekazywana jest głównie w sposób praktyczny, dzięki temu możemy się poczuć jak na praktykach. Serdecznie pozdrawiam!

Mateusz Kubicki

Studia podyplomowe pomimo trudnych organizacyjnie czasów  zostały przeprowadzone bardzo dobrze. Przekazywane nam materiały były obszerne i poruszały problemy współczesnej młodzieży. Jestem pewna, że wiedza, którą nam przekazali prowadzący zajęcia będzie znakomitą podstawą do bycia dobrym nauczycielem.

Sylwia Kruk