Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela

 • Liczba semestrów

  3 semestry

 • Liczba godzin

  420 godzin

  + 150 godzin praktyk

 • Opłata za semestr

  1700 zł

  Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów.

 • Jednostka prowadząca

  Kolegium Nauk Społecznych

  Instytut Pedagogiki

 • Kierownik studiów

  prof. dr hab. Marta Wrońska

Opis studiów podyplomowych Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela

Słuchacz studiów podyplomowych na kierunku Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela uzyska szereg umiejętności do pracy w instytucjach systemu edukacji w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem:

 • diagnozowania potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży szkolnej;
 • stymulowania, wspierania i wspomagania rozwoju uczniów w różnym wieku szkolnym;
 • projektowania i realizacji procesów kształcenia i wychowania z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik pracy dydaktyczno-wychowawczej;
 • projektowania, realizacji i ewaluacji programów kształcenia i wychowania w instytucjach systemu edukacji;
 • sprawnego posługiwania się językiem ojczystym, jako uniwersalnym narzędziem komunikowania się ludzi między sobą;
 • sprawnego posługiwania się współczesnymi technologiami informacyjnymi, w tym kształtowanie umiejętności świadomego i krytycznego odbioru przez uczniów różnorodnych przekazów medialnych (realizacja idei wyrażonej w triadzie: „o mediach – przez media – dla mediów”);
 • podejmowania współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym domem rodzinnym, instytucjami życia społecznego i kulturalnego, itp.

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Słuchacz uzyska szereg umiejętności do pracy w instytucjach systemu edukacji w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem:

 • diagnozowania potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży szkolnej
 • stymulowania, wspierania i wspomagania rozwoju uczniów w różnym wieku szkolnym;
 • projektowania i realizacji procesów kształcenia i wychowania z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik pracy dydaktyczno-wychowawczej;
 • projektowania, realizacji i ewaluacji programów kształcenia i wychowania w instytucjach systemu edukacji;
 • sprawnego posługiwania się językiem ojczystym, jako uniwersalnym narzędziem komunikowania się ludzi między sobą;
 • sprawnego posługiwania się współczesnymi technologiami informacyjnymi, w tym kształtowanie umiejętności świadomego i krytycznego odbioru przez uczniów różnorodnych przekazów medialnych (realizacja idei wyrażonej w triadzie: „o mediach – przez media – dla mediów”);
 • podejmowania współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym domem rodzinnym, instytucjami życia społecznego i kulturalnego, itp.

Program studiów podyplomowych Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela

 • Psychologia
 • Pedagogika
 • Dydaktyka ogólna
 • Metodyka nauczania przedmiotu
 • Emisja głosu
 • Komunikacja interpersonalna
 • Konstruowanie programów nauczania
 • Prawo oświatowe
 • Technologie informacyjne
 • Praktyka pedagogiczna

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

 

Wymagane wykształcenie:

Studia podyplomowe przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela są przeznaczone dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku, którego program studiów określał efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wszystkim wymaganiom odpowiednio podstawy programowej kształcenia ogólnego lub podstawy programowej kształcenia w zawodzie, którzy potrzebują uzupełnić swoje kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne (psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne).

Zasady rekrutacji:

 • podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja elektroniczna oraz złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie,
 • o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z załącznikami, wygenerowane z systemu rekrutacyjnego IRK,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich (oryginał do wglądu),

 

Dostarczenie dokumentów:

Podpisane podanie wraz z załącznikami i kompletem dokumentów należy dostarczyć do Działu Kształcenia Podyplomowego UR – ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (KONTAKT).

 

Jestem bardzo zadowolona ze studiów podyplomowych. Dzięki nim dowiedziałam się wiele interesujących rzeczy. Studia były bardzo ciekawe, prowadzone rzetelnie, przez kompetentnych pracowników. Każdy przedmiot, w którym uczestniczyłam był dla mnie interesujący i kart wysłuchania. Prowadzący zajęcia kompetentni i bardzo dobrze przekazujący treści – dla mnie była to prawdziwa uczta z wielu różnych dziedzin.

Teresa Noga

Jestem bardzo zadowolony z zajęć. Nauczyłem się wielu istotnych metod pedagogicznych, mogłem wyrazić swoje poglądy na temat nauczania i skonfrontować je z krytyką lub aprobatą. Mogłem poprawić swój warsztat, zwrócono mi uwagę na rzeczy, do których nie przykładałem większej wagi – zwłaszcza w obszarze pracy z problematycznymi uczniami. Podsumowując, zajęcia w obrębie studiów podyplomowych spełniły moje oczekiwania.

Michał Kaczor

Organizacja studiów bardzo dobra. Poziom merytoryczny wysoki. Wykładowcy bardzo merytoryczni i ambitni. Atmosfera bardzo dobra.

Magdalena Czarnecka

Studia podyplomowe na Uniwersytecie Rzeszowskim są bardzo dobrze zorganizowane poprzez świetny (elastyczny) dostęp do profesorów – wykładowców, zarówno e-mailowo jak i telefonicznie. Zajęcia prowadzone przed wykładowców były jasno przekazywane i działały motywująco. Wszyscy uczestnicy studiów szybko zgrali się, zdyscyplinowali i byli pomocni dla siebie. Atmosfera była przyjazna i miło wspominam te studia podyplomowe.

Agnieszka Dudzik

Przyjazna atmosfera, wykładowcy profesjonalni. Poziom zajęć dydaktycznych i merytorycznych bardzo wysoki.

Anna Maria Słupek

Serdecznie polecam kierunek Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. Kierunek prowadzony w Uniwersytecie Rzeszowskim spełnił moje oczekiwania, szczególnie ze względu na panującą atmosferę panująca w trakcie zajęć prowadzonych przez wykładowców oraz wysoki poziom merytoryczny zajęć.

Klaudia Wieczerzak

Poziom merytoryczny zajęć był wysoki, wykładowcy bardzo sympatyczni i uśmiechnięci, chętni do udzielania praktycznych wskazówek i rad. Atmosfera podczas zajęć fantastyczna

Jolanta Zawada

Jestem bardzo zadowolona z udziału w studiach podyplomowych. Atmosfera buła świetna – zarówno ze strony grupy jaki i wykładowców. Nauczyłam się bardzo wiele, bardzo dobra organizacja. Szczerze polecam!

Natalia Bielatowicz

Wykładowcy bardzo życzliwi, pomocni, z dużą wiedzą. Zajęcia prowadzone bardzo ciekawie.

Monika Kwiek

Wykładowcy prowadzili zajęcia w sposób merytoryczny i bardzo ciekawy. Organizacja studiów podyplomowych i kontakt z wykładowcami szybki i rzetelny.

Gabriela Jaworska

Organizacja - poprawna. Poziom merytoryczny – dobry. Wykładowcy – ambitni i pełni wiedzy. Atmosfera – doskonała.

Anna Kolbuszewska – Wojtyszyn

Sprawna organizacja. Miła atmosfera. Wspaniali prowadzący. Bardzo pouczające treści i praktyczna wiedza.

Anita Paradowska

Ciekawie prowadzone zarówno ćwiczenia jak i wykłady. W obrębie danego przedmiotu wyczerpująco przedstawiane tematy. Prowadzący zawsze dyspozycyjni i pomocni.

Magdalena Rożek

Uważam za bardzo przydatne studia podyplomowe z zakresu przygotowania do zawodu nauczyciela. Były bardzo dobrze zrealizowane zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Studia te w 100 procentach spełniły moje oczekiwania

Anna Gajdek

Studia na bardzo wysokim poziomie. Prowadzący zajęcia sympatyczni, ludzkie podejście do uczestników studiów. Polecam każdemu kto jest zainteresowany tym kierunkiem.

Paweł Szymański

Studia podyplomowe na kierunku przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela są bardzo dobrze przygotowane. Uważam, że idealnie przygotują one do wykonywania zawodu nauczyciela. Z pełną odpowiedzialnością mogę polecić ten kierunek studiów każdemu kto chce spróbować swoich sił w realizacji trudnej misji kształcenia młodego pokolenia.

Rafał Wojnarowski

Studia pozwoliły mi na poszerzenie swoich możliwości na rynku pracy dały możliwość wyboru mojej kariery zawodowej w wielu placówkach.

Kinga Malska Ziemińska

Studia podyplomowe przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela są przygotowane w sposób perfekcyjny. Wiedza zdobyta podczas zajęć przygotowuje do pełnienia roli nauczyciela. Podczas zajęć wiedza przekazywana jest głównie w sposób praktyczny, dzięki temu możemy się poczuć jak na praktykach. Serdecznie pozdrawiam!

Mateusz Kubicki

Studia podyplomowe pomimo trudnych organizacyjnie czasów  zostały przeprowadzone bardzo dobrze. Przekazywane nam materiały były obszerne i poruszały problemy współczesnej młodzieży. Jestem pewna, że wiedza, którą nam przekazali prowadzący zajęcia będzie znakomitą podstawą do bycia dobrym nauczycielem.

Sylwia Kruk