Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych

 • Liczba semestrów

  2 semestry

 • Liczba godzin

  240 godzin

 • Opłata za semestr

  1915 zł

  Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów.

 • Jednostka prowadząca

  Kolegium Nauk Przyrodniczych

 • Kierownik studiów

  dr hab. inż. Jan Buczek, prof. UR

  tel.17 785 53 19, [email protected]

Opis studiów podyplomowych Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych.

Studia podyplomowe Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych, są skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunku innym niż rolnictwo, ale także do aktualnych i przyszłych właścicieli  oraz dzierżawców gospodarstw rolnych, kadry małych i średnich przedsiębiorstw działających w obszarze rolnictwa, gospodarki żywnościowej, usługach rolniczych, pracowników Urzędów Wojewódzkich, Marszałkowskich, Gmin, Starostw, Biur ARiMR, ODR, ARR oraz wszystkich osób zamierzających ubiegać się o środki pomocowe UE.

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent studiów podyplomowych Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych, jest specjalistą w zakresie rolnictwa, posiada wiedzę rolniczo-ekonomiczną oraz nabywa kwalifikacje rolnicze (zgodnie z Rozporządzeniem MRiRW z dn. 17.01.2012 r.) do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, może korzystać z dopłat i funduszy unijnych oraz zakupić gospodarstwo rolne lub ziemię.

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program studiów podyplomowych Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych.

Program studiów obejmuje zajęcia dydaktyczne w formie wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych.

 • Technologie produkcji roślinnej
 • Technologie produkcji zwierzęcej i dobrostan zwierząt
 • Ekonomika i organizacja rolnictwa
 • Agrobiznes
 • Ochrona roślin
 • Technologie bioenergetyczne w rolnictwie
 • Wspólna polityka rolna i rozwój obszarów wiejskich
 • Marketing artykułów rolnych
 • Rachunkowość rolnicza
 • Herbologia
 • Produkcja ogrodnicza
 • Systemy produkcji rolniczej

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

 

Wymagane wykształcenie:

 • kandydat na studia podyplomowe musi posiadać wykształcenie wyższe (ukończone studia I lub II stopnia lub jednolite magisterskie),

Zasady rekrutacji:

 • podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja elektroniczna oraz złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie,
 • o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z załącznikami, wygenerowane z systemu rekrutacyjnego IRK,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),

 

Dostarczenie dokumentów:

Podpisane podanie wraz z załącznikami i kompletem dokumentów należy dostarczyć do Działu Kształcenia Podyplomowego UR – ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (KONTAKT).

 

 

Treściwe zajęcia, doświadczeni wykładowcy, aktualne trendy i informacje.

Karol Bryła

Studia podyplomowe spełniły w dużej mierze moje oczekiwania. Większość przedmiotów i informacji przekazane zostało w sposób przystępny. Prowadzący prezentowali ogromną teoretyczną oraz praktyczną wiedzę, co znacznie podwyższało atrakcyjność poszczególnych przedmiotów. Na przyszłość chętnie wziąłbym udział w większej ilości zajęć praktycznych oraz laboratoriów i zajęć terenowych.

Szymon Jagustyn

Studia podyplomowe rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych zostały bardzo dobrze zorganizowane. Skondensowane informacje przekazywane przez bardzo dobrych wykładowców. Rzeczowe przydatne tematy poruszane na zajęciach, podział godzin dostosowany dla osób pracujących zawodowo. Polecam.

Weronika Słowińska

Zajęcia były prowadzone przez ekspertów w swoich dziedzinach. Prowadzone w sposób elastyczny, co ważne dla osób pracujących. Merytoryczne treści i materiały

Adam Krupa

Bardzo ciekawe studia, kadra bardzo zaangażowana w przekazywanie treści. Bardzo przyjemnie słucha się osób, które lubią to co robią, dzięki temu zajęcia są ciekawe. Gorąco polecam wszystkim, którzy lubią poszerzać swoje horyzonty.

Bartłomiej Kołcz

Polecam kierunek studiów rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych gwarancja fachowej i merytorycznej wiedzy od ekspertów i praktyków.

Marcin Krzyżanowski

Bardzo interesujący kierunek. Uczestnictwo w zajęciach było prawdziwą przyjemnością, zarówno ze względu na to, że można było poznać interesujące aspekty rolnictwa, jak i z uwagi na bardzo dobrą atmosferę i podejście wykładowców. Szczerze i serdecznie polecam.

Ewa Fudala

Polecam każdemu. Ciekawe zajęcia, przyjazna atmosfera. Po studiach nabrałem szacunku do pracy rolników.

Mirosław Osetek

Bardzo dobry kierunek umożliwiający zdobycie unikalnych kompetencji dla osób chcących rozpocząć lub prowadzących działalność rolniczą. Profesjonalna kadra dydaktyczna. Bardzo dobra organizacja studiów.

Janusz Niedźwiecki

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów podyplomowych spełniły moje oczekiwania. Zdecydowanie polecam uczestnictwo w zajęciach na tym kierunku.

Agnieszka Kuraś

Studia podyplomowe prowadzone były w życzliwy i przyjazny sposób dla studenta. Wiedza była przekazana w sposób rzetelny z uwzględnieniem różnego poziomu zaawansowania studenta w tematyce rolnictwa. Prowadzący nie stwarzali problemów i służyli pomocą nawet po zakończeniu studiów. Polecam kierunek Rolnictwo na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Joanna Gniewek