Ubezpieczenia społeczne z elementami prawa

 • Liczba semestrów

  2 semestry

 • Liczba godzin

  211 godzin

 • Opłata za semestr

  1 900 zł

  Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów.

 • Jednostka prowadząca

  Kolegium Nauk Społecznych

 • Kierownik studiów

  dr Lidia Kaliszczak

Opis studiów podyplomowych Ubezpieczenia społeczne z elementami prawa

Studia są adresowane do osób pragnących pogłębić i uzupełnić wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz obowiązujących przepisów prawa dotyczących zasad funkcjonowania i sposobów realizacji obowiązków systemu ubezpieczeń społecznych.

Uczestnicy studiów zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do pracy na różnych stanowiskach firm ubezpieczeniowych i instytucjach rynku ubezpieczeniowego. Uzyskane kwalifikacje potwierdza świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, z wyszczególnieniem rodzaju i wymiaru zrealizowanych zajęć.

Program studiów podyplomowych Ubezpieczenia społeczne z elementami prawa

Program studiów ma charakter indywidualny – powstał w toku konsultacji oraz analizy potrzeb pracowników ZUS. Uwzględnia zagadnienia i problemy w zakresie wykonywania zadań stanowiskowych w ZUS, stąd zaspokaja potrzeby szkoleniowe podnosząc kwalifikacje pracowników, a także wszystkich zainteresowanych tematyką ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych i wybranych zagadnień prawa.

 • System ubezpieczeń społecznych w Polsce i na świecie.
 • Podstawy prawne ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
 • Ubezpieczenia społeczne w prawie UE i prawie międzynarodowym.
 • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym.
 • System emerytalny w Polsce.
 • Prawo do emerytury.
 • Ubezpieczenie rentowe chorobowe wypadkowe.
 • Ubezpieczenie zdrowotne.
 • Podstawy prawa pracy.
 • Prawo i postępowanie administracyjne.
 • Prawo cywilne.
 • Prawo podatkowe.
 • Prawo spółek handlowych.
 • Prawo rodzinne i spadkowe.
 • Odpowiedzialność urzędnicza.
 • Podstawowe obowiązki i uprawnienia płatników wobec ZUS.
 • Orzecznictwo lekarskie w systemie świadczeń społecznych.
 • Prawo karne materialne i procesowe.
 • Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.
 • Postępowanie egzekucyjne.
 • Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne.
 • Postęp do informacji publicznej.
 • Zarządzanie ryzykiem.
 • Wystąpienia publiczne.
 • Komunikacja interpersonalna.
 • Seminarium dyplomowe.

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

 

Wymagane wykształcenie:

 • kandydat na studia podyplomowe musi posiadać wykształcenie wyższe (ukończone studia I lub II stopnia lub jednolite magisterskie),

Zasady rekrutacji:

 • podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja elektroniczna oraz złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie,
 • o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z załącznikami, wygenerowane z systemu rekrutacyjnego IRK,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),

 

Dostarczenie dokumentów:

Podpisane podanie wraz z załącznikami i kompletem dokumentów należy dostarczyć do Działu Kształcenia Podyplomowego UR – ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (KONTAKT).