Wizerunek i zarządzanie w administracji publicznej

 • Liczba semestrów

  2 semestry

 • Liczba godzin

  180 godzin

 • Opłata za semestr

  1950 zł

  Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów.

 • Jednostka prowadząca

  Kolegium Nauk Społecznych

  Instytut Nauk o Polityce

 • Kierownik studiów

  dr Paweł Kuca

Opis studiów podyplomowych Wizerunek i zarządzanie w administracji publicznej

Studia podyplomowe „Wizerunek i zarządzanie w administracji publicznej” są adresowane do pracowników administracji publicznej zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz urzędach administracji rządowej. Zapraszamy pracowników urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, a także pracowników urzędów administracji rządowej.

Studia trwają dwa semestry. Obejmują 180 godzin praktycznych zajęć: warsztatów, ćwiczeń i konwersatoriów. Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej wizerunku oraz różnych aspektów zarządzania. Wykładowcami studiów są doświadczeni praktycy z instytucji publicznych, trenerzy i niezależni konsultanci, pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Program studiów podyplomowych Wizerunek i zarządzanie w administracji publicznej

 • Przywództwo w organizacji
 • Zarządzanie urzędem administracji publicznej
 • Kompetencje menadżerskie w relacji z pracownikiem
 • Coachingowy styl zarządzania
 • Warsztaty wystąpień telewizyjnych
 • Wizerunek urzędu w mediach społecznościowych
 • Negocjacje biznesowe
 • Etykieta pracownika administracji publicznej
 • Warsztaty przemawiania publicznego
 • Wizerunek organizacji
 • Dress-code w organizacji
 • Seminarium dyplomowe

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

 

Wymagane wykształcenie:

 • kandydat na studia podyplomowe musi posiadać wykształcenie wyższe (ukończone studia I lub II stopnia lub jednolite magisterskie),

Zasady rekrutacji:

 • podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja elektroniczna oraz złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie,
 • o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z załącznikami, wygenerowane z systemu rekrutacyjnego IRK,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),

 

Dostarczenie dokumentów:

Podpisane podanie wraz z załącznikami i kompletem dokumentów należy dostarczyć do Działu Kształcenia Podyplomowego UR – ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (KONTAKT).