Zarządzanie – studia menedżerskie

 • Liczba semestrów

  2 semestry

 • Liczba godzin

  192

  Część zajęć prowadzona jest ONLINE

 • Opłata za semestr

  1750 zł

  Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów.

 • Jednostka prowadząca

  Kolegium Nauk Społecznych

 • Kierownik studiów

  dr Lidia Kaliszczak

Opis studiów podyplomowych Zarządzanie – studia menedżerskie

Studia podyplomowe online

Celem studiów jest zapoznanie uczestników z aktualnymi tendencjami w zarządzaniu oraz nauczenie skutecznego doboru i posługiwania się współczesnymi metodami i narzędziami pracy menedżera.

Program został opracowany w oparciu o konsultacje i identyfikację potrzeb kadry zarządzającej pracowników Krajowej Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Są one adresowane do przedsiębiorców, osób pełniących funkcje kierownicze, menedżerów, w tym menedżerów publicznych oraz specjalistów pretendujących do pełnienia funkcji menedżerskich.

Studia są ukierunkowane przede wszystkim na poznanie i wykorzystanie w praktyce miękkich kompetencji zarządzania ludźmi oraz wybrane  aspekty sprawnego funkcjonowania organizacji w warunkach współczesnych wyzwań.

Program studiów podyplomowych Zarządzanie – studia menedżerskie

 

 • Współczesne koncepcje zarządzania
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Przywództwo - kształtowanie roli lidera
 • Motywowanie pracowników
 • Zarządzanie zmianą
 • Trening asertywności
 • Efektywne zarządzanie czasem i pracą
 • Elementy prawa handlowego i prawa pracy
 • Sztuka negocjacji i rozwiązywania konfliktów
 • Komunikacja w biznesie
 • Rachunkowość zarządcza i controlling finansowy
 • Budowanie wiarygodnego wizerunku organizacji
 • Wystąpienia publiczne
 • Praca zespołowa i tworzenie zespołów zadaniowych
 • Stres oraz sposoby radzenia sobie ze stresem
 • Bezpieczeństwo i ochrona danych
 • Seminarium

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

 

Wymagane wykształcenie:

 • kandydat na studia podyplomowe musi posiadać wykształcenie wyższe (ukończone studia I lub II stopnia lub jednolite magisterskie),

Zasady rekrutacji:

 • podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja elektroniczna oraz złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie,
 • o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z załącznikami, wygenerowane z systemu rekrutacyjnego IRK,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),

 

Dostarczenie dokumentów:

Podpisane podanie wraz z załącznikami i kompletem dokumentów należy dostarczyć do Działu Kształcenia Podyplomowego UR – ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (KONTAKT).