Wybierz studia podyplomowe

Lista A-Z
Studia podyplomowe realizowane w Rzeszowie w Uniwersytecie Rzeszowskim

Dla kogo studia podyplomowe?

Studia podyplomowe przeznaczone są dla każdego, kto posiada dyplom ukończenia studiów wyższych. Zatem aby rozpocząć kształcenie podyplomowe wystarczy posiadać tytuł licencjata lub inżyniera. Studia podyplomowe realizowane na Uniwersytecie Rzeszowskim trwają zazwyczaj dwa semestry. Wyjątkiem są studia nadające kwalifikacje nauczycielskie - wtedy trwają nie mniej niż trzy semestry, natomiast w przypadku specjalistycznych studiów podyplomowych w zakresie Logopedii na naukę należy zarezerwować sobie 4 semestry. Na każdej stronie kierunku prezentujemy zasady rekrutacji oraz wymagania wstępne. Po ukończeniu kształcenia, absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.