Aktualna oferta kursów/szkoleń, na które prowadzona jest rekrutacja w roku akademickim 2020/2021

Przedstawiamy Państwu aktualną ofertę kursów/szkoleń, na które prowadzona jest rekrutacja  w roku akademickim 2020/2021:

Administrator sieci komputerowych

 

Kolegium Nauk Społecznych:

Accounting in English

- Inspektor Ochrony Danych Osobowych – kurs uzupełniający dla uczestników i absolwentów studiów podyplomowych Audyt wewnętrzny

Księgowość w praktyce I stopnia

Księgowość w praktyce II stopnia

Kompetencje menedżerskie

-  Kurs szkolenie specjalizacyjne z organizacji pomocy społecznej

Centrum Polonijne:

- Intensywny kurs roczny języka polskiego

- Kurs języka polskiego od podstaw ( zajęcia w soboty i niedziele)

- Kurs języka polskiego od podstaw ( zajęcia popołudniowe w ciągu tygodnia)

 

Studium Języków Obcych:

- Fakultatywne kursy językowe ( w przypadku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej)

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl