Aktualna oferta studiów podyplomowych, na które prowadzona jest rekrutacja w roku akademickim 2020/2021

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl