Forum audytu - już w lutym

Forum Audytu organizowane przez Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej Sp. z o. o. oraz Stowarzyszeniem Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej (CAKW) odbędzie się 4 lutego 2020 roku o godzinie 12:00 w formie wideokonferencji za pośrednictwem oprogramowania Zoom.

 

Program forum audytu

12:00 12:20 Otwarcie Forum prof. dr hab. n. med. Artur Mazur Prorektor Kolegium Nauk Medycznych UR
Ireneusz Jabłoński, członek zarządu PIKW,
Leszek Adamski, Prezes CAKW
12:20 12:40 Wprowadzenie do tematyki związanej z bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych w podmiotach leczniczych mgr Stanisław Hady-Głowiak, ekspert PIKW, UR
12:40 13:00  Elektronizacja dokumentacji medycznej – prawdy i mity mgr Robert Płaziak, CIA Dyrektor Szpitala w Lesku, ekspert PIKW
13:00 13:30 Najlepsze praktyki i największe pułapki oraz problemy w zakresie ochrony danych mgr inż. Piotr Błaszczeć, ekspert PIKW, locos.com.pl
13:30 13:50 Podstawowe zasady funkcjonowania IOD w służbie zdrowia mgr Dariusz Kozłowski, ekspert PIKW
13:50 14:00 Prawne i etyczne aspekty bezpieczeństwa informacji w służbie zdrowia mgr inż. płk Sławomir Adamczyk, ekspert PIKW
14:00 14:20 Specyfika ODO w kontekście funkcjonowania służby zdrowia w czasie pandemii COVID-19 dr hab. Stanisław Rysz, Eresjot.pl
14:20 14:40 Ryzyka związane z pandemią z punktu widzenia pacjenta mgr inż. Zbigniew Gawlik, członek zarządu CAKW, koordynator systemu kontroli zarządczej w JW
 14:40  14:50  Podsumowanie i zakończenie forum  

 

Wstęp wolny. Każda osoba otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w Forum.

Prosimy o zgłoszenie udziału na adres w celu otrzymania zaproszenia: mkornak@ur.edu.pl

 

Informujemy również o studiach podyplomowych „Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych” organizowanych przez Kolegium Nauk Medycznych UR we współpracy z PIKW – szczegóły na stronie kierunku 

 

 

 


Za udział w spotkaniu można dodatkowo uzyskać certyfikat CAKW 2 punkty w Programie Ustawicznego Kształcenia Krajowej Listy Programu Audytu i Kontroli Wewnętrznej lub 2 punkty CPE (NASBA), w tym 1 etyka. W tym zakresie prosimy o kontakt pod adresem: sekretariat@cakw.pl

Walne zgromadzenie członków CAKW postanowiło ustalić składkę zadaniową, a zarząd CAKW ustalił składkę na pokrycie kosztów udziału w spotkaniu stowarzyszenia na 30 zł od osoby, która chce uzyskać zaświadczenie o przyznanych punktach, przy czym z opłaty zwolnieni są członkowie CAKW z opłaconą składką członkowską za bieżący rok, absolwenci Uczelni i osoby przyjęte na studia w bieżącym roku. Wpłaty za udział prosimy wpłacać na rachunek CAKW nr 49 1750 0012 0000 0000 3441 9477.

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

al. mjr. W. Kopisto 2a
35-315 Rzeszów
bud. A2, I piętro, pokój nr 102

tel.:  17 872 11 48
e-mail: studiapodyplomowe@ur.edu.pl