Administrator sieci komputerowej

Wydział

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Jednostka prowadząca kurs

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Opłata za kurs

890 zł

Liczba semestrów

1 semestr (zajęcia w soboty, niedziele)

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Dostarczenie dokumentu potwierdzającego wykonanie opłaty. Wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego zawierającego niezbędne dane (imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu)

Koniec rekrutacji

Rekrutacja ciągła elektroniczna

Zasady rekrutacji

Wolny nabór (w bieżącym naborze od 19.09.2019r. do 21.09.2019r. czyli do dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia)

Limit przyjęć

7 słuchaczy

Telefon

+48 690 813 232

Kierownik kursu

dr Paweł Urban

Początek kursu

Termin uruchomienia szkolenia uzależniony jest od liczby zgłoszeń (uruchamiane jest w momencie zebrania wymaganej liczy kandydatów)

Terminy zajęć

Zajęcia prowadzone są w systemie niestacjonarnym w soboty i niedziele.

Program kursu

Kurs prowadzony będzie w oparciu o sprzęt sieciowy Cisco oraz MikroTik. W zakresie prowadzonego kursu można będzie uzyskać certyfikaty: ukończenia modułu autoryzowanego szkolenia Cisco Certified Network Associate Routing & Switching Introduction to Networks oraz MikroTik Certified Network Associate

Osoba do kontaktu

Tadeusz Ruchlewicz

Punkty ECTS

2

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl