Kurs Kompetencje menedżerskie

Wydział

Wydział Ekonomii

Jednostka prowadząca kurs

Instytut Ekonomii i Finansów

Opłata za kurs

1750 zł – do 31 X 2019 | 1850 zł – od 1-10 XI 2019 Istnieje możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach (na wniosek Słuchacza skierowany do kierownika kursu)

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych studiów menedżerskich.

Koniec rekrutacji

2019-10-31

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną (otwórz), w sposób ciągły w terminie do 31 października 2019 r.

Termin składania dokumentów: 10 listopada 2019

Warunkiem uruchomienia kursu jest zorganizowanie grupy (minimum 15 osób). Ze względu na zapewnienie jakości realizacji zajęć, liczba miejsc jest ograniczona (max 30 osób).

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności  zgłoszeń. 

Adres

Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Ekonomii i Finansów

ul. M. Ćwiklińskiej 2, pokój 122

35-601 Rzeszów

Telefon

17 872 1699

Kierownik kursu

dr Lidia Kaliszczak

Początek kursu

23 listopada 2019

Opis kursu

Kurs kierowany jest do osób pracujących lub planujących podjęcie obowiązków na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach i instytucjach. Rekomendujemy go tym wszystkim, którzy chcą rozwijać swoje zdolności menedżerskie poprzez aktywny udział w rozwiązywaniu studiów przypadków bazujących na realnych sytuacjach zarządczych.

Terminy zajęć

Czas trwania kursu – 64 godziny / 6 zjazdów (w sobotę i niedzielę  lub w inne dni w zależności od oczekiwań słuchaczy)

Program kursu

Moduł I - Komunikacja interpersonalna - 10 godz.

Moduł II-  Asertywność – 6 godz.

Moduł III - Psychologiczne aspekty budowanie zespołu, współpraca - 10 godz.

Moduł IV - Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. Negocjacje i mediacje – 12 godz.

Moduł V - Stres i wypalenie zawodowe – 6 godz.

Moduł VI – Wystąpienia publiczne – 10 godz.

Moduł VII – Kształtowanie relacji z klientami – 10 godz.

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Kurs pozwala na zdobycie lub doskonalenie wybranych miękkich kompetencji menedżerskich, służących skutecznemu zarządzaniu organizacją. Program kursu zawiera bloki tematyczne osadzone w kontekście kierowania ludźmi oraz doskonalenia własnych kompetencji menedżerskich. Menedżerowie poznają szereg narzędzi, przydatnych w praktyce zarządzania, w szczególności z zakresu zasad skutecznej komunikacji, asertywności, współpracy w zespole, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, prowadzenia negocjacji i mediacji, skutecznych sposobów radzenia sobie ze stresem oraz wystąpień publicznych.

Osoba do kontaktu

mgr Danuta Kubit

Wymagane dokumenty

  • Podanie o przyjęcie na kurs (w wersji elektronicznej)
  • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich)
  • Dowód tożsamości do wglądu

Po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu się na kurs należy dostarczyć komplet oryginalnych dokumentów (dyplom, dowód osobisty do potwierdzenia zgodności) oraz dokonać opłaty za kurs na konto

03 1030 1999 7897 0000 0191 0095 z dopiskiem kurs „Kompetencje menedżerskie” WE

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl