Trener personalny

Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Jednostka prowadząca kurs

Wydział Wychowania Fizycznego

Opłata za kurs

1800 zł (możliwość płatności w ratach)

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

 1. Minimum wykształcenie średnie.
 2. Stan zdrowia umożliwiający uczestnictwo w kursie.

Koniec rekrutacji

Nabór ciągły

Zasady rekrutacji

Złożenie podania oraz wymaganych dokumentów, tj.

 1. Podanie kandydata o przyjęcie na kurs.
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia szkoły średniej (przy wykształceniu średnim).
 3. Ksero dowodu osobistego.
 4. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w kursie instruktorskim.
 5. Podpisane imieniem i nazwiskiem 2 fotografie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm
 6. Oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu NNW.

Limit przyjęć

30

Adres

Ul. Towarnickiego 3, 35-959 Rzeszów

Telefon

17/ 872 - 18 - 69

Strona WWW

Kierownik kursu

dr Aneta Przepióra

Początek kursu

W momencie utworzenia grupy

Opis kursu

Celem kursu jest wykształcenie profesjonalnej kadry instruktorskiej, posiadającej gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie przygotowania i prowadzenia treningów indywidualnych zgodnie z oczekiwaniami i możliwościami psychomotorycznymi oraz zdrowotnymi klienta. Po ukończeniu kursu i pozytywnym zdaniu egzaminu praktycznego i teoretycznego kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu oraz Dyplom Trenera Personalnego wydany przez Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Terminy zajęć

Zajęcia odbywają się w systemie zjazdów weekendowych (sobota, niedziela)

Program kursu

145 godzin (66 w./79 ćw.) + 30 godzin praktyki

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Po ukończeniu kursu i pozytywnym zdaniu egzaminu praktycznego i teoretycznego kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu oraz Dyplom Trenera Personalnego wydany przez Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego. Kurs przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w klubach fitness, siłowniach, ośrodkach sportowo – rekreacyjnych, zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli), indywidualnej pracy z klientem w domu. Trener personalny uprawniony jest do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w ramach treningów personalnych (indywidualnych) i pracy z małymi grupami.

Osoba do kontaktu

Monika Czech

Punkty ECTS

23

Wymagane dokumenty

 1. Podanie kandydata o przyjęcie na kurs.
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia szkoły średniej (przy wykształceniu średnim).
 3. Ksero dowodu osobistego.
 4. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w kursie instruktorskim.
 5. Podpisane imieniem i nazwiskiem 2 fotografie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm
 6. Oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu NNW.

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl