Kurs języka angielskiego / francuskiego / hiszpańskiego / niemieckiego / rosyjskiego / włoskiego

Wydział

Uniwersyteckie Centrum Nauki Języków Obcych

Jednostka prowadząca kurs

Uniwersyteckie Centrum Nauki Języków Obcych

Opłata za kurs

250 – 300 - 360 PLN

Liczba semestrów

333

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Ukończone 18 lat

Koniec rekrutacji

15 października, 01 marca każdego roku

Zasady rekrutacji

Wolny nabór

Adres

35-310 Rzeszów, ul. Pigonia 1a

Telefon

017 785 5105

Kierownik kursu

dr Sławomir Schultis

Początek kursu

10 października, 25 lutego każdego roku

Opis kursu

30-godzinny kurs językowy na poziomie A1, A2, B1, B2, C1

Terminy zajęć

Do ustalenia z grupą, godziny popołudniowe

Program kursu

Rozwijanie sprawności komunikacyjnych (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie) w zakresie języka ogólnego i specjalistycznego (ekonomia, prawo, medycyna)

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Przygotowanie do egzaminu, np. BULATS, TOLES, LCCI

Osoba do kontaktu

mgr inż. Liliana Buć

Punkty ECTS

1

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl