Podstawy enologii

Wydział

Wydział Biologiczno-Rolniczy

Jednostka prowadząca kurs

Katedra Technologii i Oceny Jakości Produktów Roślinnych

Opłata za kurs

1800 zł/semestr

Liczba semestrów

3 semestry

Język wykładowy

polski

Koniec rekrutacji

09.02.2018 r.

Zasady rekrutacji

Kolejność zgłoszeń.

Limit przyjęć

15

Adres

ul. Zelwerowicza 4,
35-601 Rzeszów

Wydział Biologiczno-Rolniczy, Katedra Technologii i Oceny Jakości Produktów Roślinnych,
35-601 Rzeszów, ul. Zelwerowicza 4, bud. D9, pok. 236,
tel. 17785 5236, 17785 5243,

Telefon

17 785 5236

Początek kursu

Termin uruchomienia kursu uzależniony jest od liczby zgłoszeń.

Opis kursu

Kurs umożliwia podniesienie kwalifikacji słuchaczy poprzez uzupełnienie, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć naukowych oraz kształtowanie i doskonalenie umiejętności praktycznych z zakresu enologii.

Terminy zajęć

Do ustalenia po rekrutacji.

Program kursu

Nazwa przedmiotuForma
zal.
RazemGodziny zajęć
Wyk.Ćw.
Lab.
Wprowadzenie do enologii  Z 8 8 -
Aspekty prawne uprawy winorośli oraz produkcji i dystrybucji win Z 18 9 9
Przyrodnicze uwarunkowania zakładania  winnic ZO 25 10 15
Odmiany i metody uprawy winorośli Z 15 12 3
Innowacyjne metody produkcji materiału szkółkarskiego winorośli Z 6 6 -
Nawożenie winorośli ZO 25 10 15
Ochrona winorośli przed chorobami i szkodnikami ZO 70 30 40
Podstawy mikrobiologii wina Z 15 10 5
Nowoczesne technologie fermentacji winiarskiej E 24 12 12
Chemia wina E 24 12 12
Instrumentalne metody oceny jakości win ZO 15 5 10
Analiza sensoryczna wraz z degustacją win ZO 30 5 25
Aspekty ekonomiczne uprawy winorośli i produkcji win ZO 20 8 12
Enoturystyka z elementami marketingu Z 6 6 -
Seminarium Z 99 - 99
SUMA 400 143 257

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent kursu „Podstawy enologii” posiada szeroką wiedzę z zakresu uprawy winorośli oraz technologii produkcji win i oceny ich jakości. Posiada znajomość budowy i rozwoju krzewu winorośli oraz metod ich uprawy oraz wiedzę nt. chorób i szkodników winorośli i stosowanych środków ochrony roślin. Ma wiedzę z zakresu technologii produkcji wina – winifikacji, etapów procesu produkcyjnego w wytwarzaniu poszczególnych rodzajów win, techniki procesu produkcyjnego i rozwiązań technologicznych. Absolwent posiada znajomość podstaw teoretycznych analizy sensorycznej wina oraz praktycznych zagadnień degustacji. Zna prawne i ekonomiczne aspekty uprawy winorośli i produkcji wina w Polsce. Ma wiedzę na temat aspektów zdrowotnych i kulturowych związanych z konsumpcją wina.

Osoba do kontaktu

dr inż. Waldemar Sroka, mgr inż. Joanna Kaszuba

Punkty ECTS

Nazwa przedmiotuPunkty ECTS
Wprowadzenie do enologii  1
Aspekty prawne uprawy winorośli oraz produkcji i dystrybucji win 2
Przyrodnicze uwarunkowania zakładania  winnic 3
Odmiany i metody uprawy winorośli 1
Innowacyjne metody produkcji materiału szkółkarskiego winorośli 1
Nawożenie winorośli 3
Ochrona winorośli przed chorobami i szkodnikami 4
Podstawy mikrobiologii wina 1
Nowoczesne technologie fermentacji winiarskiej 3
Chemia wina 3
Instrumentalne metody oceny jakości win 2
Analiza sensoryczna wraz z degustacją win 2
Aspekty ekonomiczne uprawy winorośli i produkcji win 2
Enoturystyka z elementami marketingu 1
Seminarium 6
SUMA 35

Wymagane dokumenty

Podanie (dostępne na stronie internetowej UR), kserokopia dowodu osobistego.

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl