Nauczanie programowania w klasach I-III

Wydział

Wydział Pedagogiczny

Jednostka prowadząca kurs

Zakład Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych

Opłata za kurs

500 zł

Liczba semestrów

1 semestr / 30 godzin

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie pedagogiki

Koniec rekrutacji

20.06.2018

Zasady rekrutacji

Zgłoszenie kandydata w formie rejestracji elektronicznej, wypełnienie niezbędnej dokumentacji (podania na kurs), złożenie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia określonego w wymaganiach wstępnych (potwierdzone kserokopie dyplomów) oraz kserokopii dowodu osobistego.

Limit przyjęć

15 osób

Adres

ul. Ks. Jałowego 24; 35-310 Rzeszów

Telefon

17 872 1833 w każdy czwartek od 13:00 do 15:00

Kierownik kursu

dr Waldemar Lib

Początek kursu

czerwiec 2018

Opis kursu

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli uczących w klasach I-III nauczania początkowego. Jego głównym założeniem jest przekazanie kursantom niezbędnej wiedzy z zakresu nauczania programowania dla najmłodszych za pośrednictwem oprogramowania Blockly. Dodatkowo Każdy uczestnik kursu otrzyma świadectwo potwierdzające nabyte kompetencje.

Terminy zajęć

Pięć dni weekendowych (po 6 godzin)

Program kursu

  1. Czym jest programowanie? (3 godziny)
  2. Podstawy nauki programowania (9 godzin)
  3. Rozwiązywanie zadań z programem „Blockly” (18 godzin)

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Tworzenie/projektowanie gier komputerowych przeznaczonych dla dzieci w wieku szkolnym

Osoba do kontaktu

mgr inż. Krystian Tuczyński

Punkty ECTS

2

Wymagane dokumenty

Dyplom ukończenia studiów, kserokopia dowodu osobistego

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl