Tablica interaktywna w edukacji

Wydział

Wydział Pedagogiczny

Jednostka prowadząca kurs

Zakład Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych

Opłata za kurs

500 zł

Liczba semestrów

1 / 30 godzin

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie pedagogiki

Koniec rekrutacji

Zapisy trwają do 31 października 2017 r.

Zasady rekrutacji

Zgłoszenie kandydata w formie rejestracji elektronicznej, wypełnienie niezbędnej dokumentacji (podania na kurs), złożenie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia określonego w wymaganiach wstępnych (potwierdzone kserokopie dyplomów) oraz kserokopii dowodu osobistego.

Limit przyjęć

15 osób

Adres

ul. Ks. Jałowego 24; 35-310 Rzeszów

Telefon

17 872 1833 w każdy czwartek od 13:00 do 15:00

Kierownik kursu

Dr Waldemar Lib

Początek kursu

listopad 2017 r.

Opis kursu

Kurs dokształcający o charakterze praktycznym opierający się na pracy zespołowej, wymianie doświadczeń praktycznych dotyczących przygotowywania multimedialnych materiałów edukacyjnych skierowanych do osób chcących opanować wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania tablic interaktywnych w swojej pracy zawodowej. Dodatkowo każdy uczestnik kursu otrzyma świadectwo potwierdzające nabyte kompetencje.

Terminy zajęć

Pięć dni weekendowych (po 6 godzin)

Program kursu

  1. Tablica interaktywna – zasada działania, oprogramowanie (3h)
  2. Projektowanie materiałów edukacyjnych w oparciu o multimedialne programy dydaktyczne (9h)
  3. Praktyczne posługiwanie się tablicą interaktywną (18h)

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Praktyczna umiejętność posługiwania się tablicą interaktywną w przygotowywaniu materiałów edukacyjnych.

Osoba do kontaktu

mgr inż. Tomasz Warzocha

Punkty ECTS

2

Wymagane dokumenty

Dyplom ukończenia studiów, kserokopia dowodu osobistego

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl