Oferta edukacyjna studiów podyplomowych

Lp. Nazwa studiów podyplomowych Liczba semestrów Wydział  
Technologia żywności z elementami żywienia człowieka 3 semestry Wydział Biologiczno-Rolniczy
Przedsiębiorczość i prowadzenie działalności gospodarczej 3 semestry Wydział Ekonomii
Logopedia - edycja XI 4 semestry Wydział Filologiczny
Neurologopedia 2 semestry Wydział Filologiczny
Historia 3 semestry Wydział Socjologiczno-Historyczny
Menedżer w samorządzie terytorialnym 2 semestry Wydział Socjologiczno-Historyczny
Wiedza o społeczeństwie 3 semestry Wydział Socjologiczno-Historyczny
Grafika komputerowa 3 semestry Wydział Sztuki
MATEMATYKA 3 semestry Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Muzykoterapia 4 semestry Wydział Muzyki
Prowadzenie Zespołów Tanecznych – taniec polski 2 semestry Wydział Muzyki
Prowadzenie Zespołów Tanecznych – taniec towarzyski 2 semestry Wydział Muzyki
Języki specjalistyczne w zastosowaniu i tłumaczeniu 2 semestry Wydział Filologiczny
Przygotowanie pedagogiczne 3 semestry Wydział Pedagogiczny
Zarządzanie instytucją oświatową w reformowanym systemie edukacji 2 semestry Wydział Pedagogiczny
Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 semestry Wydział Pedagogiczny
Negocjacje i mediacje 2 semestry Wydział Prawa i Administracji
Bezpieczeństwo i ochrona informacji 2 semestry Wydział Prawa i Administracji
Certyfikowany Coach 2 semestry Wydział Ekonomii
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 3 semestry Wydział Pedagogiczny
Gimnastyka Korekcyjno - Kompensacyjna 3 semestry Wydział Wychowania Fizycznego
Wychowanie fizyczne 3 semestry Wydział Wychowania Fizycznego
Fotografia dziennikarska, promocyjna i użytkowa 2 semestry Wydział Socjologiczno-Historyczny
Enologia 3 semestry Wydział Biologiczno-Rolniczy
Nauczanie języka polskiego jako obcego 2 semestry Wydział Filologiczny
Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy 2 semestry Wydział Pedagogiczny
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja 3 semestry Wydział Pedagogiczny
Muzyka XX i XXI wieku 2 semestry Wydział Muzyki
Analityka i bezpieczeństwo zdrowotne żywności 2 semestry Wydział Biologiczno-Rolniczy
Nauczanie informatyki w szkole 3 semestry Wydział Pedagogiczny
Nauczanie programowania w szkole 2 semestry Wydział Pedagogiczny
Nauczanie techniki w szkole 3 semestry Wydział Pedagogiczny
Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych 2 semestry Wydział Biologiczno-Rolniczy
Specjalista ds. rachunkowości 2 semestry Wydział Ekonomii
Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych 2 semestry Wydział Ekonomii
Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa 3 semestry Wydział Filologiczny
Nauczanie biologii w szkole 3 semestry Wydział Pedagogiczny
Nauczanie plastyki w szkole 3 semestry Wydział Pedagogiczny
Nauczanie plastyki w szkole 3 semestry Wydział Sztuki
Nauczanie biologii w szkole 3 semestry Wydział Biotechnologii
Zarządzanie w ochronie zdrowia z elementami prawa medycznego 2 semestry Wydział Prawa i Administracji
Ubezpieczenia społeczne z elementami prawa 2 semestry Wydział Ekonomii
Legislacja samorządowa 2 semestry Wydział Prawa i Administracji
Wizerunek i zarządzanie w administracji publicznej 2 semestry Wydział Socjologiczno-Historyczny
Administracja publiczna 2 semestry Wydział Prawa i Administracji
Prawo karne skarbowe i karne gospodarcze 2 semestry Wydział Prawa i Administracji
Diagnoza i terapia pedagogiczna 3 semestry Wydział Pedagogiczny
Pedagogika człowieka dorosłego 2 semestry Wydział Pedagogiczny
Kurs Nauczanie programowania w klasach I-III 2 semestry Wydział Pedagogiczny
Kursu „Tablica interaktywna w edukacji” 2 semestry Wydział Pedagogiczny
Kultura chińska 2 semestry Wydział Socjologiczno-Historyczny
Choreograficzne studia podyplomowe dla Polonii- taniec polski 2 semestry Wydział Muzyki
Zarządzanie w administracji publicznej-studia menedżerskie - Rekrutacja przedłużona do 29 października 2 semestry Wydział Ekonomii
Audyt wewnętrzny 2 semestry Wydział Ekonomii
Spółdzielczość mieszkaniowa - aspekty ekonomiczno-organizacyjne oraz prawne 2 semestry Wydział Ekonomii

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl