Oferta edukacyjna studiów podyplomowych

Lp. Nazwa studiów podyplomowych Liczba semestrów Wydział  
Biotechnologia żywności 2 semestry Wydział Biologiczno-Rolniczy
Technologia żywności z elementami żywienia człowieka 3 semestry Wydział Biologiczno-Rolniczy
Przedsiębiorczość i edukacja ekonomiczna dla nauczycieli 3 semestry Wydział Ekonomii
Logopedia 4 semestry Wydział Filologiczny
Neurologopedia 2 semestry Wydział Filologiczny
Etyka i filozofia 3 semestry Wydział Socjologiczno-Historyczny
Historia 3 semestry Wydział Socjologiczno-Historyczny
Menedżer w samorządzie terytorialnym 2 semestry Wydział Socjologiczno-Historyczny
Wiedza o społeczeństwie 3 semestry Wydział Socjologiczno-Historyczny
Grafika komputerowa 3 semestry Wydział Sztuki
Kwalifikacyjne z Matematyki 3 semestry Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Muzykoterapia 4 semestry Wydział Muzyki
Prowadzenie Zespołów Tanecznych – taniec polski 2 semestry Wydział Muzyki
Prowadzenie Zespołów Tanecznych – taniec towarzyski 2 semestry Wydział Muzyki
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro (grant NBP) 2 semestry Wydział Ekonomii
Języki specjalistyczne w zastosowaniu i tłumaczeniu 2 semestry Wydział Filologiczny
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 3 semestry Wydział Pedagogiczny
Edukacja przedszkolna 3 semestry Wydział Pedagogiczny
Przygotowanie do pracy na poziomie edukacji wczesnoszkolnej 3 semestry Wydział Pedagogiczny
Przygotowanie pedagogiczne 3 semestry Wydział Pedagogiczny
Surdopedagogika. Edukacja i rehabilitacja dzieci i młodzieży z wadą słuchu 3 semestry Wydział Pedagogiczny
Terapia pedagogiczna 3 semestry Wydział Pedagogiczny
Zarządzanie instytucją oświatową w reformowanym systemie edukacji 2 semestry Wydział Pedagogiczny
Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 semestry Wydział Pedagogiczny
Aplikacje internetowe z elementami grafiki komputerowej 2 semestry Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Aplikacje internetowe, marketing w sieci i e-commerce 2 semestry Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Nowoczesne metody nauczania informatyki 2 semestry Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Systemy i sieci komputerowe (Cisco Certified) 2 semestry Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Negocjacje i mediacje 2 semestry Wydział Prawa i Administracji
Bezpieczeństwo i ochrona informacji 2 semestry Wydział Prawa i Administracji
Certyfikowany Coach 2 semestry Wydział Ekonomii
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 3 semestry Wydział Pedagogiczny
Gimnastyka Korekcyjno - Kompensacyjna 3 semestry Wydział Wychowania Fizycznego
Trener klasy drugiej - piłka siatkowa 3 semestry Wydział Wychowania Fizycznego
Wychowanie fizyczne 3 semestry Wydział Wychowania Fizycznego
Wychowanie obronne z edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzaniem bezpieczeństwem 3 semestry Wydział Wychowania Fizycznego
Malarstwo 3 semestry Wydział Sztuki
Scenografia 3 semestry Wydział Sztuki
Fotografia dziennikarska, promocyjna i użytkowa 2 semestry Wydział Socjologiczno-Historyczny
Organizacja i Zarządzanie Sportem - Menedżer Sportu 2 semestry Wydział Wychowania Fizycznego
Enologia 3 semestry Wydział Biologiczno-Rolniczy
Nauczanie języka polskiego jako obcego 2 semestry Wydział Filologiczny
Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 3 semestry Wydział Filologiczny
Studia kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego nauczycieli języka angielskiego 3 semestry Wydział Filologiczny
Matematyka w finansach i bankowości 2 semestry Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Statystyka dla ekonomistów 2 semestry Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Audyt wewnętrzny 2 semestry Wydział Ekonomii
Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy 2 semestry Wydział Pedagogiczny
Neurorehabilitacja dorosłych z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego 2 semestry Wydział Medyczny
Neurorehabilitacja dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego 2 semestry Wydział Medyczny
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja 3 semestry Wydział Pedagogiczny
Muzyka XX i XXI wieku 2 semestry Wydział Muzyki
Analityka i bezpieczeństwo zdrowotne żywności 2 semestry Wydział Biologiczno-Rolniczy
Nauczanie informatyki w szkole 3 semestry Wydział Pedagogiczny
Nauczanie programowania w szkole 2 semestry Wydział Pedagogiczny
Nauczanie techniki w szkole 3 semestry Wydział Pedagogiczny
Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych 2 semestry Wydział Biologiczno-Rolniczy
Specjalista ds. rachunkowości 2 semestry Wydział Ekonomii
Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych 2 semestry Wydział Ekonomii
Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem 3 semestry Wydział Pedagogiczny
Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa 3 semestry Wydział Filologiczny
Nauczanie biologii w szkole 3 semestry Wydział Pedagogiczny
Nauczanie plastyki w szkole 3 semestry Wydział Pedagogiczny
Nauczanie plastyki w szkole 3 semestry Wydział Sztuki
Nauczanie biologii w szkole 3 semestry Pozawydziałowy Instytut Biotechnologii
Zarządzanie w ochronie zdrowia z elementami prawa medycznego 2 semestry Wydział Prawa i Administracji
Ubezpieczenia społeczne z elementami prawa 2 semestry Wydział Ekonomii
Legislacja samorządowa 2 semestry Wydział Prawa i Administracji
Wizerunek i zarządzanie w administracji publicznej 2 semestry Wydział Socjologiczno-Historyczny
Administracja publiczna 2 semestry Wydział Prawa i Administracji
Odpowiedzialność karna i karno-skarbowa funkcjonariusza publicznego 2 semestry Wydział Prawa i Administracji

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Rekrutacji i Toku Studiów
mgr Monika Pawlica
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: mpawlica@ur.edu.pl