Oferta edukacyjna studiów podyplomowych

Pozawydziałowy Instytut Biotechnologii

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Rekrutacji i Toku Studiów
mgr Anna Dudzińska
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: adudzinska@ur.edu.pl