Oferta edukacyjna studiów podyplomowych

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Wydział Sztuki

Wydział Wychowania Fizycznego

Wydział Biotechnologii

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl