Biotechnologia żywności

Wydział

Wydział Biologiczno-Rolniczy

Jednostka prowadząca studia

Katedra Technologii i Oceny Jakości Produktów Roślinnych

Opłata za studia podyplomowe

1500 zł/semestr

Liczba semestrów

2 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Ukończenie studiów wyższych licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.

Termin składania dokumentów

Do 30 września

Zasady rekrutacji

Kolejność zgłoszeń.

Limit przyjęć

30

Adres

ul. Zelwerowicz 4,
35-601 Rzeszów

Telefon

tel. 17 872 1796, 17 785 4939

Kierownik studiów

dr inż. Tomasz Cebulak

Początek studiów

Termin uruchomienia studiów uzależniony jest od liczby zgłoszeń.

Opis studiów

Obszar tematyczny studiów obejmuje zagadnienia z zakresu technologii przetwórstwa produktów spożywczych, wzbogacone o elementy nowoczesnej analityki laboratoryjnej, oceny jakości, marketingu i logistyki, jak również zagadnień dotyczących współczesnych trendów w żywności i żywieniu. Absolwenci i absolwentki zyskują umiejętności poruszania się wśród zagadnień dotyczących: technologii przetwórstwa żywności, oceny żywności, marketing oraz logistyki surowców o produktów spożywczych, zdrowotnych uwarunkowań żywności i żywienia. Nabytą wiedzę mogą wykorzystać zarówno w zakładach przetwórstwa i obrotu spożywczego, jak i w instytucjach stanowiących ich otoczenie.

Terminy zajęć

Do ustalenia po rekrutacji.

Program studiów

Nazwa przedmiotu

Forma

zal.

Razem

Godziny zajęć

Wyk.

Ćw.

Lab.

Analiza instrumentalna produktów i procesów biotechnologicznych

E

34

16

18

Biotechnologia w projektowaniu żywności funkcjonalnej

Z

11

11

-

Enzymologia i techniki biochemiczne

Z

11

6

5

Mikrobiologia i metody diagnostyki mikrobiologicznej żywności

E

15

8

7

Obrazowanie chemiczne
w biotechnologii

E

15

5

10

Operacje i procesy biotechnologiczne w przemyśle spożywczym

E

26

10

16

Toksykologia żywności

Z

11

7

4

Zdrowotne uwarunkowania żywności i żywienia

E

17

17

-

DL - Biotechnologia składników odżywczych

E

30

30

-

DL - Biomika

E

30

30

-

SUMA

 

200

140

60

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent studium podyplomowego biotechnologii żywności będzie miał możliwość zdobycia przygotowania teoretycznego i praktycznego umożliwiającego podjęcie pracy w różnych gałęziach przemysłu spożywczego stosującego odpowiednie techniki biotechnologiczne. Słuchacz zostanie zapoznany z przemysłowymi operacjami biotechnologicznymi stosowanymi w technologii żywności, oraz ewentualnymi zagrożeniami mogącymi nastąpić w wyniku ich użycia. Studiujący także będzie miał możliwość poznania głównych metod biotechnologicznych stosowanych w hodowli roślin i zwierząt (techniki in vitro), oraz ochronie środowiska (biopreparaty, oczyszczanie biologiczne, biotransformacje).

Osoba do kontaktu

Anna Dudek, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Dziekanat, pokój 111, ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów

Punkty ECTS

Nazwa przedmiotu

Punkty ECTS 

Analiza instrumentalna produktów i procesów biotechnologicznych

8

Biotechnologia w projektowaniu żywności funkcjonalnej

5

Enzymologia i techniki biochemiczne              

4

Mikrobiologia i metody diagnostyki mikrobiologicznej żywności

6

Obrazowanie chemiczne w biotechnologii

6

Operacje i procesy biotechnologiczne w przemyśle spożywczym

8

Toksykologia żywności

4

Zdrowotne uwarunkowania żywności i żywienia

5

DL - Biotechnologia składników odżywczych

7

DL - Biomika

7

SUMA

60

Wymagane dokumenty

Podanie (dostępne na stronie internetowej UR), odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych licencjackich, inżynierskich lub magisterskich, kserokopia legitymacji studenckiej (studenci).

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Rekrutacji i Toku Studiów
mgr Monika Pawlica
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: mpawlica@ur.edu.pl