Studia podyplomowe

Etyka i filozofia

Wydział

Wydział Socjologiczno-Historyczny

Jednostka prowadząca studia

Instytut Filozofii

Opłata za studia podyplomowe

3500 zł

Liczba semestrów

3 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Uprawnienia pedagogiczne

Termin składania dokumentów

od 9 czerwca 2016 r. do 30 września 2016 r.

Zasady rekrutacji

Złożenie wymaganych dokumentów, kolejność zgłoszeń

Limit przyjęć

minimum 9 osób

Adres

Ul. Rejtana 16c 35-959 Rzeszów

Telefon

17 872 1349

Kierownik studiów

dr Włodzimierz Zięba

Początek studiów

W momencie zebrania grupy

Opis studiów

Propozycja Studiów Podyplomowych z Etyki i Filozofii kierowana jest szczególnie do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, wychowawców młodzieży, osób zajmujących się resocjalizacją społeczną, działalnością w sferze kultury, działalnością samorządową i polityczną, gospodarczą, a także tych, którzy dla podjęcia takiej działalności pragną uzyskać konieczne przygotowanie teoretyczne.  Program studiów odpowiada kierunkowym efektom kształcenia dla kierunku Filozofia: obejmuje problematykę filozoficzną i etyczną prezentowaną zarówno w porządku historycznym jak i systematycznym. Słuchacz w ramach studiów podyplomowych otrzymuje przygotowanie merytoryczne i praktyczne do nauczania przedmiotów: Etyka oraz Filozofia, a także przygotowanie z dydaktyki szczegółowej w zakresie tych przedmiotów.

Terminy zajęć

zjazdy weekendowe (sobota-niedziela) co dwa tygodnie

Program studiów

1. Filozofia starożytna i średniowieczna                       
2. Filozofia nowożytna
3. Filozofia współczesna i najnowsza
4. Wstęp do filozofii  
5. Elementy logiki pragmatycznej i teorii argumentacji
6. Filozofia teoretyczna
7. Antropologia filozoficzna
8. Filozoficzne teorie dobrego życia
9. Filozofia kultury i sztuki
10. Filozofia społeczna
11. Główne koncepcje etyczne
12. Podstawowe kategorie etyki
13. Współczesne dylematy moralne
14. Etyka środowiskowa i Animalstudies
15. Filozoficzne teorie szczęścia
16. Etyki zawodowe
17. Psychologia moralności
18. Trening antydyskryminacyjny
19. Dydaktyka etyki    
20. Coaching w nauczaniu etyki i filozofii 
21. Praktyki
22. Retoryka i erystyka

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Nauczanie etyki i filozofii w szkołach podstawowych (absolwenci studiów I stopnia) i ponadpodstawowych – gimnazjach i szkołach średnich (absolwenci studiów II stopnia).      

Osoba do kontaktu

mgr Natalia Gryń, dr Włodzimierz Zięba

Punkty ECTS

60

Wymagane dokumenty

Podanie na studia, odpis dyplomu, kopia dowodu osobistego

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Rekrutacji i Toku Studiów
mgr Monika Pawlica
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: mpawlica@ur.edu.pl